GIỚI THIỆU NGÀNH KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU

Tên ngành, nghề: KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU
Mã ngành, nghề: 6340102
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
Hình thức đào tạo: Chính quy
Đối tượng tuyển sinh:- Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương
Thời gian đào tạo: 2,5 năm

1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung:
− Chương trình cao đẳng ngành kinh doanh xuất nhập khẩu được thiết kế để đào tạo người học có hiểu biết về đường lối chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước, có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, có sức khoẻ nhằm tạo điều kiện cho người học có khả năng tìm việc làm, đồng thời có khả năng học tập vươn lên, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội.
− Người học được trang bị kiến thức, kỹ năng cơ bản về nghiệp vụ ngoại thương, thanh toán quốc tế, giao nhận hàng hóa, các kỹ năng mềm phù hợp với lỉnh vực nghề nghiệp, tạo cho người học có nhiều cơ hội về việc làm và thăng tiến trong nghề nghiệp, thu nhập. Đồng thời có đủ năng lực chuyên môn, nghiệp vụ để học tập và nghiên cứu ở các bậc học cao hơn.
1.2. Mục tiêu cụ thể:
1.2.1 Về kiến thức:
− Hiểu được những kiến thức cơ bản về kinh tế, luật pháp và nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu theo yêu cầu của nhân viên cao đẳng kinh doanh xuất nhập khẩu.
− Vận dụng được các kỹ thuật hành chính về soạn thảo văn bản, sắp xếp hồ sơ công việc trong phần hành mình phụ trách.
− Vận dụng được kiến thức tin học vào công tác thực hiện hợp đồng ngoại thương, tờ khai xuất nhập khẩu tại doanh nghiệp.
− Hiểu được những kiến thức cơ bản về các nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu, thanh toán quốc tế thuộc chuyên ngành kinh doanh xuất nhập khẩu.
− Phân tích, thu thập, tổng hợp và xử lý dữ liệu để phục vụ việc khai thác, thực hành trên máy tính.
− Tiếng Anh: đạt chứng chỉ tiếng Anh trình độ A2 theo khung tham chiếu Châu Âu hoặc tương đương.
1.2.2 Về kỹ năng:
− Đánh giá được các chỉ tiêu nhập hàng và xuất hàng của hợp đồng ngoại thương trong kinh doanh xuất nhập khẩu.
− Lập các chứng từ, sổ sách theo quy định.
− Vận dụng được các phần mềm kê khai tờ khai xuất khẩu và nhập khẩu.
− Soạn thảo văn bản hành chính, sắp xếp hồ sơ công việc trong phần hành mình phụ trách.
− Vận dụng hiệu quả các điều kiện thương mại quốc tế trong kinh doanh xuất nhập khẩu.
− Tin học: Đạt chứng chỉ tin học ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản hoặc tương đương.
1.2.3 Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:
− Nhận thức được vị trí, trách nhiệm của mình; có đạo đức nghề nghiệp, ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp; làm việc theo nhóm, có phương pháp làm việc khoa học, tư duy sáng tạo.
− Tác nghiệp thành thạo các nghiệp vụ xuất nhập khẩu đúng với chuyên ngành ở vị trí công tác được đảm nhận.
− Vận dụng được việc áp mã hàng hóa để xác định thuế suất, xác định trị giá tính thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.
− Vận dụng thành thạo quy trình nghiệp vụ khai báo làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.
− Sử dụng được tin học, ngoại ngữ trong công tác trong công việc soạn hợp đồng ngoại thương, đồng thời có khả năng tự học, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế thị trường trong xu thế hội nhập toàn cầu.
1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:
Chuyên viên tác nghiệp những nghiệp vụ khác nhau trong lĩnh vực xuất nhập khẩu như khai báo và làm thủ tục hải quan, giao nhận hàng hóa thuộc các doanh nghiệp có liên quan đến xuất nhập khẩu ở công ty trong nước và nước ngoài.

2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học:

− Số lượng môn học, mô đun: 27
− Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 73 tín chỉ.
− Khối lượng các môn học chung /đại cương: 435 giờ
− Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 1380 giờ (Khối lượng lý thuyết: 403 giờ, Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 939 giờ, Kiểm tra: 38 giờ)
− Thời gian khóa học: 2,5 năm
Mã MHTên môn học, mô đunSố tín chỉTổng sốLý thuyếtThực hànhKiểm tra
ICác môn học chung/đại cương2046516527525
MH 01Giáo dục chính trị47541295
MH 02Pháp luật23018102
MH 03Giáo dục thể chất2605514
MH 04Giáo dục quốc phòng - An ninh37536354
MH 05Tin học37515582
MH 06Ngoại ngữ (Tiếng Anh)512042726
MH 07Kỹ năng giao tiếp1308202
IICác môn học, mô đun chuyên môn ngành, nghề54138040393938
II.1Môn học, mô đun cơ sở ngành1737516519416
MH 08Nguyên lý kế toán36030282
MH 09Tài chính quốc tế36030282
MH 10Kinh tế vi mô24530132
MH 11Kinh tế vĩ mô13015132
MH 12Luật kinh doanh quốc tế24515282
MH 13Marketing quốc tế24515282
MH 14Nghiệp vụ nhân viên chứng từ24515282
MH 15Quản trị học24515282
II.2Môn học, mô đun chuyên môn ngành, nghề37103525375824
MH 16Thuế và khai báo hải quan36030282
MH 17Tiếng anh thương mại24515282
MH 18Nghiệp vụ ngoại thương37530432
MH 19Vận tải đa phương thức24515282
MH 20Bảo hiểm hàng hóa XNK24515282
MH 21Logistic căn bản2302802
MH 22Thanh toán quốc tế26015432
MH 23Quản trị chuỗi cung ứng26015432
MH 24Đàm phán thương mại quốc tế36030282
MH 25Quản trị chất lượng36030282
MH 26Thực tập nghề nghiệp418001800
MH 27Thực tập tốt nghiệp522502250
II.3Môn học, mô đun tự chọn ( chọn 02 môn)49030564
MH 28Nghiệp vụ NHTM24515282
MH 29Giao tiếp trong kinh doanh24515282
MH 30Thương mại điện tử24515282
Tổng cộng741875583122765
ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRỰC TUYẾN NGAY TẠI ĐÂY
Dang Ky Ngay