» Giới thiệu sơ lược về ngành nghề
Người học được trang bị kiến thức, kỹ năng cơ bản về nghiệp vụ tour leader; tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí, các hoạt động teambuiding cho khách, thực hiện các tour nội địa và quốc tế. Ngoài ra, người học cũng được trang bị những kiến thức cơ bản về văn hóa Việt Nam và Đông Nam Á, biết vận dụng và thực hành thành thạo các công việc chuyên môn trong nghề hướng dẫn du lịch
» Nhu cầu đào tạo
Đào tạo đáp ứng nguồn nhân lực cho xã hội tại vị trí hướng dẫn viên, nhân viên kinh doanh trong công ty du lịch, các cơ sở lưu trú, đại lý lữ hành, văn phòng du lịch, điều hành…..
» Năng lực đào tạo
Tạo điều kiện cho người học có nhiều cơ hội về việc làm và thăng tiến trong nghề nghiệp, thu nhập. Đồng thời có đủ năng lực chuyên môn, nghiệp vụ để học tập và nghiên cứu ở các bậc học cao hơn.

» Hệ đào tạo: Cao đẳng liên thông
» Hình thức đào tạo: Chính quy 1,5 năm

Thời gian đào tạo: 1,5 năm (3 học kỳ)

MÃ MHTÊN MÔN HỌCTÍN CHỈ
ICÁC MÔN CHUNG8
MH01Giáo dục chính trị2
MH02Pháp luật1
MH03Giáo dục thể chất1
MH04Giáo dục quốc phòng - anh ninh2
MH05Tin học1
MH06Tiếng Anh2
IICÁC MÔN CHUYÊN NGÀNH23
II.1CÁC MÔN CƠ SỞ12
MH07Du lịch sinh thái3
MH08Di sản thế giới ở Việt Nam2
MH09Văn hóa Việt Nam trong du lịch2
MH10Văn hóa Đông Nam Á3
MH11Anh văn chuyên ngành2
II.2CÁC MÔN CHUYÊN NGÀNH11
MH12Tổ chức hoạt động Teambuilding trong du lịch2
MH13Nghiệp vụ tour leader1
MH14Thực tập tour miền Bắc6
MH15Thực tập tốt nghiệp2
TỔNG CỘNG31

1. Kiến thức:
+ Hiểu biết cơ bản về đường lối cách mạng của Đảng, về hiến pháp và pháp luật của Nhà nước. Yêu nước, trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam XHCN; thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của người công dân; sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật.
+ Xác định được các nội dung học tập nâng cao từ trình độ trung cấp của cho nghề hướng dẫn du lịch như: Du lịch sinh thái, Văn hóa Việt Nam , Văn hóa Đông Nam Á, Tổ chức teambuilding, Nghiệp vụ tour leader, tour miền Bắc.
+ Xây dựng được các chương trình du lịch theo đặc thù của doanh nghiệp và theo yêu cầu của khách hàng.
+ Tính toán được giá thành và giá bán của chương trình du lịch.
+ Xây dựng được các nội dung thuyết minh trên tuyến và tại điểm du lịch.
+ Tổ chức được các hoạt động hướng dẫn tham quan và vui chơi giải trí cho khách du lịch.
+ Xử lý được các vấn đề phát sinh trong quá trình phục vụ khách du lịch.
+ Đạt chứng chỉ tin học ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc tương đương
2. Kỹ năng:
+ Nắm vững kỹ năng thuyết minh và hướng dẫn đoàn khách tham quan trong và ngoài nước.
+ Xây dựng và thiết kế chương trình du lịch, tổ chức sự kiện và hoạt động vui chơi giải trí cho khách.
.+ Thực hiện tiếp thị và bán chương trình du lịch. Xây dựng mối quan hệ với các nhà cung cấp dịch vụ du lịch có liên quan.
+ Xử lý các vấn đề phát sinh với khách hàng và nhà cung cấp dịch vụ.
+ Tổ chức thực hiện chương trình du lịch, quản lý và điều hành chương trình du lịch.
+ Tiếng Anh: A2
3. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm
Người học có được năng lực làm việc độc lập, tham gia làm việc theo nhóm và ứng dụng kỹ thuật, công nghệ cho công tác hướng dẫn; có đạo đức, sức khỏe, lương tâm nghề nghiệp, có ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có khả năng tổ chức và thực hiện các nhiệm vụ của nghề hướng dẫn du lịch. Người học có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn sau khi tốt nghiệp.

Sau khi tốt nghiệp người học có được các kiến thức và kỹ năng cần thiết đạt trình độ Cao đẳng để có thể đảm đương được các vị trí như: hướng dẫn viên tại điểm tham quan, hướng dẫn viên địa phương, hướng dẫn viên suốt tuyến, hướng dẫn viên Outbound (chủ yếu đối với khách du lịch Việt Nam), và các vị trí khác nhân viên điều hành, nhân viên kinh doanh trong công ty du lịch, các cơ sở lưu trú, đại lý lữ hành, văn phòng du lịch … tùy theo khả năng cá nhân và yêu cầu của công việc. Có thể học tiếp lên trình độ cao hơn sau khi tốt nghiệp.

Đang cập nhật thông tin…