» Giới thiệu sơ lược về ngành nghề
Người học được trang bị kiến thức, kỹ năng cơ bản về nghiệp vụ hướng dẫn khách du lịch; nghiệp vụ thiết kế tour; nghiệp vụ thuyết minh trên tuyến và tại điểm du lịch; nghiệp vụ xây dựng và bán chương trình du lịch; tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí cho khách. Ngoài ra, người học cũng được trang bị những kiến thức cơ bản về tin học, ngoại ngữ, giáo dục thể chất, chính trị, pháp luật, quốc phòng – an ninh cơ bản, biết vận dụng và thực hành thành thạo các công việc chuyên môn trong nghề hướng dẫn du lịch.
» Nhu cầu đào tạo
Đào tạo đáp ứng nguồn nhân lực cho xã hội tại vị trí hướng dẫn viên, nhân viên kinh doanh trong công ty du lịch, các cơ sở lưu trú, đại lý lữ hành, văn phòng du lịch, điều hành…..
» Năng lực đào tạo
Tạo điều kiện cho người học có nhiều cơ hội về việc làm và thăng tiến trong nghề nghiệp, thu nhập. Đồng thời có đủ năng lực chuyên môn, nghiệp vụ để học tập và nghiên cứu ở các bậc học cao hơn.

» Hệ đào tạo: Cao đẳng
» Hình thức đào tạo: Chính quy 2,5 năm

Thời gian đào tạo: 2,5 năm (5 học kỳ)

Mã MHTên môn học/mô đunSố tín chỉ
ICác môn học chung/đại cương21
MH 01Chính trị4
MH 02Pháp luật2
MH 03Giáo dục thể chất2
MH 04Giáo dục quốc phòng - An ninh3
MH 05Tin học3
MH 06Ngoại ngữ (Anh văn)5
MH 07Kỹ năng giao tiếp1
IICác môn học, mô đun chuyên môn52
II.1Môn học, mô đun cơ sở17
MH 08Tổng quan Du lịch2
MH 09Tổng quan cơ sở lưu trú du lịch1
MH 10Tâm lý và kỹ năng giao tiếp ứng xử với khách du lịch2
MH 11Văn hóa Việt Nam2
MH 12Tiến trình lịch sử Việt Nam2
MH 13Lịch sử văn minh thế giới2
MH 14Các dân tộc ở Việt Nam1
MH 15Địa lý tài nguyên du lịch2
MH 16Anh văn chuyên ngành2
MH 17Marketing Du lịch1
II.2Môn học, mô đun chuyên nghề27
MH 18Nghiệp vụ hướng dẫn 13
MH 19Nghiệp vụ hướng dẫn 21
MH 20Tuyến điểm du lịch 13
MH 21Tuyến điểm du lịch 21
MH 22Nghiệp vụ lữ hành2
MH 23Kỹ năng tổ chức sự kiện2
MH 24Thực tập tuyến Nha Trang- Đà Lạt2
MH 25Thực tập tuyến Đồng bằng sông Cửu Long2
MH 26Thực tập tuyến xuyên việt3
MH 27Thực tập tuyến Quốc tế (Campuchia hoặc Thái Lan, hoặc Singapore- Malaysia)3
MH 28Thực tập tốt nghiệp5
II.3Môn học, mô đun tự chọn8
MH 29Du lịch sinh thái2
MH 30Văn hóa Đông Nam Á2
MH 31Bảo vệ môi trường và phát triển du lịch bền vững2
MH 32Nghiệp vụ văn phòng2
Tổng cộng72

1. Kiến thức:
+ Hiểu biết cơ bản về đường lối cách mạng của Đảng, về hiến pháp và pháp luật của Nhà nước. Yêu nước, trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam XHCN; thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của người công dân; sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật.
+ Xác định được các nội dung học tập nền tảng cho nghề hướng dẫn du lịch như: Tổng quan Du lịch, Tâm lý khách du lịch, Kỹ năng giao tiếp, Lịch sử và văn hóa Việt Nam, Địa lý Du lịch Việt Nam.
+ Định nghĩa được hoạt động du lịch và doanh nghiệp kinh doanh du lịch.
+ Liệt kê được các đặc điểm của hoạt động du lịch.
+ Phân biệt được giá trị của tài nguyên du lịch tự nhiên và tài nguyên du lịch nhân văn.
+ Xác định được hệ thống các nhà cung cấp dịch vụ du lịch.
+ Xây dựng được các chương trình du lịch theo đặc thù của doanh nghiệp và theo yêu cầu của khách hàng.
+ Tính toán được giá thành và giá bán của chương trình du lịch.
+ Mô tả được các tuyến điểm ở khu vực Nam Bộ và Trung Bộ như: Tuyến Nha Trang–Đà Lạt, tuyến Đồng bằng sông Cửu Long, tuyến di sản miền Trung
+ Xây dựng được các nội dung thuyết minh trên tuyến và tại điểm du lịch.
+ Tổ chức được các hoạt động hướng dẫn tham quan và vui chơi giải trí cho khách du lịch.
+ Xử lý được các vấn đề phát sinh trong quá trình phục vụ khách du lịch.
+ Đạt chứng chỉ tin học ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc tương đương.

2. Kỹ năng:
+ Nắm vững kỹ năng thuyết minh và hướng dẫn đoàn khách tham quan.
+ Xây dựng và thiết kế chương trình du lịch, tổ chức sự kiện và hoạt động vui chơi giải trí cho khách.
+ Thực hiện tiếp thị và bán chương trình du lịch. Xây dựng mối quan hệ với các nhà cung cấp dịch vụ du lịch có liên quan.
+ Xử lý các vấn đề phát sinh với khách hàng và nhà cung cấp dịch vụ.
+ Tổ chức thực hiện chương trình du lịch. Quản lý và điều hành chương trình du lịch.
+ Tiếng Anh: A2
3. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm
Người học có được năng lực làm việc độc lập, tham gia làm việc theo nhóm và ứng dụng kỹ thuật, công nghệ cho công tác hướng dẫn; có đạo đức, sức khỏe, lương tâm nghề nghiệp, có ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có khả năng tổ chức và thực hiện các nhiệm vụ của nghề hướng dẫn du lịch. Người học có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn sau khi tốt nghiệp.

Sau khi tốt nghiệp người học có được các kiến thức và kỹ năng cần thiết để có thể đảm đương được các vị trí như: hướng dẫn viên tại điểm tham quan, hướng dẫn viên địa phương, hướng dẫn viên suốt tuyến, hướng dẫn viên dưới các hình thức du lịch khác (chủ yếu đối với khách du lịch Việt Nam), và các vị trí khác nhân viên điều hành, nhân viên kinh doanh trong công ty du lịch, các cơ sở lưu trú, đại lý lữ hành, văn phòng du lịch … tùy theo khả năng cá nhân và yêu cầu của công việc. Có thể học lên trình độ cao hơn sau khi tốt nghiệp.

HOTLINEMessages FacebookMessener Tuyển sinhZalo OAZalo AO tuyển sinhEmailBản đồ