» Đào tạo Cao đẳng Điều dưỡng có phẩm chất đạo đức nhân hậu, thái độ đúng đắn, kiến thức khoa học xã hội và y học cơ bản với kỹ năng chuyên ngành vững vàng, nhằm đáp ứng yêu cầu chăm sóc người bệnh ngày càng cao, đồng thời thực hiện quy định chuẩn năng lực tối thiểu của Điều dưỡng làm việc tại các cơ sở y tế giai đoạn từ 2025 trở đi theo xu hướng hội nhập quốc tế
» Đào tạo Điều dưỡng có trình độ cao đẳng để đáp ứng nhu cầu xã hội trước mắt và lâu dài với năng lực chăm sóc điều dưỡng cơ bản, làm nền tảng kiến thức y học để có thể nghiên cứu khoa học liên quan chăm sóc điều dưỡng, tự học, học liên thông lên trình độ Đại học; có khả năng làm việc tại các cơ sở chăm sóc sức khỏe trong và ngoài nước.

» Hệ đào tạo: Cao đẳng
» Hình thức đào tạo: Hệ chính quy

» Thời gian đào tạo: 6 học kỳ (3 năm)

MÃ MHTÊN MÔN HỌCTÍN CHỈ
ICÁC MÔN CHUNG21
MH01Giáo dục chính trị5
MH02Pháp luật2
MH03Giáo dục thể chất2
MH04Giáo dục quốc phòng - an ninh3
MH05Tin học3
MH06Ngoại ngữ6
IICÁC MÔN CHUYÊN NGÀNH70
II.1CÁC MÔN CƠ SỞ28
MH07Sinh học và di truyền2
MH08Giải phẫu - sinh lý3
MH09Hóa sinh2
MH10Vi sinh vật - Ký sinh trùng2
MH11Sinh lý bệnh2
MH12Dược lý3
MH13Pháp luật - Tổ chức y tế - Quản lý điều dưỡng3
MH14Điều dưỡng cơ sở I và Kiểm soát nhiễm khuẩn4
MH15Điều dưỡng cơ sở II3
MH16Sức khỏe môi trường vệ sinh - Nâng cao sức khỏe và hành vi con người2
MH17Dinh đưỡng - Tiết chế2
II.2CÁC MÔN CHUYÊN NGÀNH42
MH18Anh văn chuyên ngành2
MH19Kỹ năng giao tiếp - Giáo dục sức khỏe và thực hành Điều dưỡng2
MH20Chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh nội khoa2
MH21Chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh ngoại khoa2
MH22Dịch tễ và các bệnh truyền nhiễm2
MH23Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng3
MH24Chăm sóc người bệnh cấp cứu và chăm sóc tích cực2
MH25Chăm sóc sức khỏe trẻ em2
MH26Chăm sóc sức khỏe phụ nữ, bà mẹ và gia đình2
MH27Chăm sóc sức khỏe cộng đồng2
MH28Phương pháp nghiên cứu khoa học y học2
MH29Điều dưỡng chuyên khoa2
MH30Thực tập Điều dưỡng cơ sở2
MH31Thực tập chăm sóc khỏe người lớn bệnh nội khoa2
MH32Thực tập chăm sóc khỏe người lớn bệnh ngoại khoa2
MH33Thực tập chăm sóc người bệnh cấp cứu và chăm sóc tích cực2
MH34Thực tập chăm sóc sức khỏe trẻ em và phụ nữa, bà mẹ và gia đình2
MH35Thực tập chăm sóc sức khỏe người bệnh truyền nhiễm2
MH36Thực tập tốt nghiệp5
II.3CÁC MÔN TỰ CHỌN4
MH37Kỹ năng điều dưỡng nâng cao2
MH38Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi2
MH39Thực tập chăm sóc sức khỏe người cao tuổi2
MH40Thực tập điều dưỡng nâng cao2
TỔNG CỘNG95

1. Về kiến thức:
– Trình bày được những quy luật cơ bản về cấu tạo, hoạt động và chức năng về giải phẫu sinh lý con người trong trạng thái bình thường và bệnh lý;
– Trình bày những nguyên tắc chăm sóc, chẩn đoán điều dưỡng và phòng bệnh
– Vận dụng đúng những nội dung cơ bản của Luật pháp, chính sách, chiến lược nhà nước về công tác chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức khỏe nhân dân, luật Khám bệnh, chữa bệnh và các quy chế chuyên môn chuyên ngành.
– Phân tích được những tác động chính của môi trường đối với sức khỏe con người, các biện pháp duy trì và cải thiện điều kiện sống nhằm tạo nên, bảo vệ và nâng cao sức khỏe;
– Tích lũy kinh nghiệm, kiến thức thực tế và lý thuyết liên quan trong phạm vi của ngành, nghề đào tạo;
– Kiến thức thực tế và lý thuyết tương đối rộng trong phạm vi của ngành, nghề đào tạo;
– Kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội và pháp luật đáp ứng yêu cầu công việc nghề nghiệp và hoạt động xã hội thuộc lĩnh vực chuyên môn;
– Kiến thức về công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu công việc.
2. Về kỹ năng:
– Xác định đúng chức năng, nhiệm vụ với tư cách Điều dưỡng viên trong quá trình chăm sóc người bệnh (Kỹ năng nhận thức)
– Lập và thực hiện kế hoạch chăm sóc theo quy trình điều dưỡng, thực hiện thành thạo các kỹ thuật chăm sóc điều dưỡng theo tinh thần chăm sóc toàn diện (Kỹ năng nghề nghiệp)
– Lựa chọn và áp dụng các phương pháp cơ bản, công cụ, tài liệu và thông tin trong việc cộng tác với Bác sỹ, với đồng nghiệp nhằm đảm bảo an toàn, hiệu quả điều trị, chăm sóc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;
– Tư vấn, giáo dục sức khỏe cho người bệnh và cộng đồng và góp phần chăm sóc sức khỏe ban đầu tại địa phương, đơn vị;
– Sử dụng phù hợp các thuật ngữ chuyên môn của ngành, nghề đào tạo trong giao tiếp hiệu quả tại nơi làm việc; phản biện và sử dụng các giải pháp thay thế; đánh giá chất lượng công việc và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm;
– Có năng lực ngoại ngữ bậc 2/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam.
– Có năng lực tin học: Đạt chứng chỉ tin học ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc tương đương.
3. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:
– Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm, giải quyết công việc, vấn đề sức khỏe người bệnh trong các tình huống, điều kiện làm việc thay đổi;
– Hướng dẫn, giám sát người bệnh thực hiện đúng y lệnh và kế hoạch chăm sóc; chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm;
– Đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm.

» Sau khi có văn bằng Cao đẳng Điều dưỡng, sinh viên tốt nghiệp có thể đảm nhận nhiệm vụ Điều dưỡng chăm sóc, Điều dưỡng hành chính hay Điều dưỡng cộng đồng tại các Phòng chức năng, Khoa lâm sàng của các cơ sở y tế công lập và ngoài công lập; làm việc nhóm tại Bệnh viện, Trung tâm Y tế hoặc độc lập tại các y tế cơ sở (cơ quan, xí nghiệp, trường học);
» Sinh viên tốt nghiệp có khả năng tự học và học liên thông chuyên ngành lên trình độ cao hơn theo quy định hiện hành, hoặc học chăm sóc Điều dưỡng chuyên khoa.

Đang cập nhật thông tin…