Trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn đào tạo Điều dưỡng trình độ Cao đẳng có phẩm chất đạo đức nhân hậu, thái độ đúng đắn, kiến thức khoa học xã hội và y học cơ bản với kỹ năng chuyên ngành vững vàng, nhằm đáp ứng yêu cầu chăm sóc người bệnh ngày càng cao, đồng thời thực hiện quy định chuẩn năng lực tối thiểu của Điều dưỡng làm việc tại các cơ sở y tế giai đoạn từ 2025 trở đi theo xu hướng hội nhập quốc tế
Người học được trang bị kiến thức với  năng lực chăm sóc điều dưỡng cơ bản, làm nền tảng kiến thức y học để có thể nghiên cứu khoa học liên quan chăm sóc điều dưỡng, tự học, học liên thông lên trình độ Đại học; có khả năng làm việc tại các cơ sở chăm sóc sức khỏe trong và ngoài nước.
Nhu cầu đào tạo:
Ngành Điều dưỡng nằm trong hệ thống y tế của cả nước, thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân và đồng thời mang lại kinh tế rất ổn định.
Nhân lực y tế là nguồn lực thiết yếu để xây dựng, củng cố hệ thống y tế và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân. Sự thiếu hụt nguồn nhân lực y tế đặc biệt là Điều dưỡng chăm sóc người bệnh đang là vấn đề được toàn xã hội quan tâm.
Năng lực đào tạo:
Để hành nghề, người điều dưỡng phải có sức khỏe tốt, có ý đức, có đủ kiến thức về chính trị, pháp luật, kiến thức về chuyên môn và kỹ năng giao tiếp đáp ứng với vị trí công việc. Ngoài ra, cần phải thường xuyên học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, mở rộng kiến thức xã hội; rèn luyện tính cẩn thận, tôn trọng tính cá biệt của người bệnh.

» Hệ đào tạo: Cao đẳng
» Hình thức đào tạo: Hệ chính quy

» Thời gian đào tạo: 6 học kỳ (3 năm)

Mã mônTên mônSố tín chỉTổng sốLý thuyếtThực hànhKiểm tra
ICác môn học chung/đại cương2046516527525
MH 01Giáo dục Chính trị47541295
MH 02Pháp luật23018102
MH 03Giáo dục thể chất2605514
MH 04Giáo dục quốc phòng - An ninh37536354
MH 05Tin học37515582
MH 06Ngoại ngữ (tiếng Anh)512042726
MH 07Kỹ năng giao tiếp1308202
IICác môn học, mô đun chuyên môn ngành/ nghề812205577155474
II.1Môn học, mô đun cơ sở2854028223226
MH 08Sinh học và Di truyền 2302802
MH 09Giải phẫu - sinh lý36029292
MH10Hóa sinh2302802
MH 11Vi sinh vật - Ký sinh trùng24514292
MH 12Sinh lý bệnh2302802
MH 13Dược lý 36029292
MH14Pháp luật và Tổ chức y tế24514292
MH 15Điều dưỡng cơ sở I & Kiểm soát nhiễm khuẩn49028584
MH 16Điều dưỡng cơ sở II49028584
MH 17Sức khoẻ môi trường vệ sinh - Nâng cao sức khoẻ & hành vi con người2302802
MH 18Dinh dưỡng – Tiết chế2302802
II.2Môn học, mô đun chuyên nghề531665295132248
MH 19Anh văn chuyên ngành2302802
MH 20Kỹ năng Giao tiếp - Giáo dục sức khỏe và thực hành Điều dưỡng24514292
MH 21Chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh nội khoa2302802
MH 22Chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh ngoại khoa24514292
MH 23Dich tễ và các bệnh truyền nhiễm2302802
MH 24Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng36029292
MH 25Chăm sóc người bệnh cấp cứu & chăm sóc tích cực24514292
MH 26Chăm sóc sức khỏe trẻ em24514292
MH 27Chăm sóc sức khỏe phụ nữ, bà mẹ & gia đình24514292
MH 28Chăm sóc sức khỏe cộng đồng2302802
MH 29Phương pháp nghiên cứu khoa học y học2302802
MH 30Điều dưỡng chuyên khoa2302802
MH 31Quản lý điều dưỡng2302802
MH 32Thực tập Điều dưỡng cơ sở418001764
MH 33Thực tập Chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh nội khoa313501332
MH 34Thực tập Chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh ngoại khoa313501332
MH 35Thực tập Chăm sóc người bệnh cấp cứu & chăm sóc tích cực313501332
MH 36Thực tập Chăm sóc sức khỏe trẻ em 2900882
MH 37Thực tập Chăm sóc sức khỏe phụ nữ, bà mẹ & gia đình2900882
MH 38Thực tập chăm sóc sức khoẻ người bệnh truyền nhiễm2900882
MH 39Thực tập cộng đồng2900882
MH 40Thực tập tốt nghiệp522502214
       II.3Môn học, mô đun tự chọn (Chọn 2 trong các môn học sau)4135141174
MH 41aKỹ thuật điều dưỡng nâng cao (*)24514292
MH 41bChăm sóc sức khỏe người cao tuổi (*)24514292
MH 42aThực tập chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi (**)2900882
MH 42bThực tập điều dưỡng nâng cao (**)2900882
Tổng cộng10528057561946103
CHUẨN ĐẦU RA
 1. Về kiến thức:
 • Trình bày được những quy luật cơ bản về cấu tạo, hoạt động và chức năng về giải phẫu sinh lý con người trong trạng thái bình thường và bệnh lý; những nguyên tắc chăm sóc, chẩn đoán điều dưỡng và phòng bệnh
 • Vận dụng đúng những nội dung cơ bản của Luật pháp, chính sách, chiến lược nhà nước về công tác chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức khỏe nhân dân, luật Khám bệnh, chữa bệnh và các quy chế chuyên môn chuyên ngành.
 • Phân tích được những tác động chính của môi trường đối với sức khỏe con người, các biện pháp duy trì và cải thiện điều kiện sống nhằm tạo nên, bảo vệ và nâng cao sức khỏe;
 • Tích lũy kinh nghiệm, kiến thức thực tế và lý thuyết liên quan trong phạm vi của ngành, nghề đào tạo;
 • Kiến thức thực tế và lý thuyết tương đối rộng trong phạm vi của ngành, nghề đào tạo;
 • Kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội và pháp luật đáp ứng yêu cầu công việc nghề nghiệp và hoạt động xã hội thuộc lĩnh vực chuyên môn;
2.Về kỹ năng:
 • Xác định đúng chức năng, nhiệm vụ với tư cách Điều dưỡng viên trong quá trình chăm sóc người bệnh (Kỹ năng nhận thức)
 • Lập và thực hiện kế hoạch chăm sóc theo quy trình điều dưỡng, thực hiện thành thạo các kỹ thuật chăm sóc điều dưỡng theo tinh thần chăm sóc toàn diện (Kỹ năng nghề nghiệp)
 • Lựa chọn và áp dụng các phương pháp cơ bản, công cụ, tài liệu và thông tin trong việc cộng tác với Bác sỹ, với đồng nghiệp nhằm đảm bảo an toàn, hiệu quả điều trị, chăm sóc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;
 • Tư vấn, giáo dục sức khỏe cho người bệnh và cộng đồng và góp phần chăm sóc sức khỏe ban đầu tại địa phương, đơn vị;
 • Sử dụng phù hợp các thuật ngữ chuyên môn của ngành, nghề đào tạo trong giao tiếp hiệu quả tại nơi làm việc; phản biện và sử dụng các giải pháp thay thế; đánh giá chất lượng công việc và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm;
 • Đạt một chứng chỉ kỹ năng nghề chuyên sâu
 • Có chứng chỉ UDCNTT cơ bản hoặc tương đương; khai thác, xử lý, ứng dụng CNTT trong công việc chuyên môn ngành, nghề
 • Có chứng chỉ ngoại ngữ (Tiếng Anh) đạt bậc 2/6 trong khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam hoặc tương đương; ứng dụng được ngoại ngữ vào công việc chuyên môn ngành, nghề
3.Mức độ tự chủ, chịu trách nhiệm:
 • Làm việc độc lập và làm việc theo nhóm, giải quyết công việc, vấn đề sức khỏe người bệnh trong các tình huống, điều kiện làm việc thay đổi;
 • Hướng dẫn, giám sát người bệnh thực hiện đúng y lệnh và kế hoạch chăm sóc; chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm;
 • Đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm.
 • Tuân thủ đúng các quy định về y đức, các quy chế chuyên môn, các quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực điều dưỡng và các quy trình kỹ thuật của ngành y tế.

» Sau khi có văn bằng Cao đẳng Điều dưỡng, sinh viên tốt nghiệp có thể đảm nhận nhiệm vụ Điều dưỡng chăm sóc, Điều dưỡng hành chính hay Điều dưỡng cộng đồng tại các Phòng chức năng, Khoa lâm sàng của các cơ sở y tế công lập và ngoài công lập; làm việc nhóm tại Bệnh viện, Trung tâm Y tế hoặc độc lập tại các y tế cơ sở (cơ quan, xí nghiệp, trường học);
» Sinh viên tốt nghiệp có khả năng tự học và học liên thông chuyên ngành lên trình độ cao hơn theo quy định hiện hành, hoặc học chăm sóc Điều dưỡng chuyên khoa.

Đang cập nhật thông tin…