GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH CÔNG CHỨNG HỆ CAO ĐẲNG
Tên ngành, nghề: CÔNG CHỨNG
Mã ngành, nghề: 6380202
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
Hình thức đào tạo: Chính quy
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông.
Thời gian đào tạo: 2.5 năm ( 5 học kỳ)

 

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
1.1. Mục tiêu chung:
Chương trình đào tạo Cao đẳng CÔNG CHỨNG được thiết kế để đào tạo chuyên viên có trình độ Cao đẳng Công chứng, hiểu biết cơ bản về hệ thống pháp luật Việt Nam, có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp công chứng, kiến thức, kỹ năng cơ bản, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, hỗ trợ các công chứng viên, góp phần nâng cao nhân lực cho nghề công chứng và trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp..
1.2. Mục tiêu cụ thể:
1.2.1.Kiến thức:
– Hiểu và vận dụng đúng các quy định pháp luật về nghề Công chứng, quy tắc đạo đức hành nghề;
– Hiểu và vận dụng đúng kiến thức pháp lý trong các lĩnh vực hành nghề của ngành công chứng.
1.2.2. Kỹ năng:
– Nhận thức, phân tích và đánh giá đúng các yêu cầu pháp lý của lĩnh vực công chứng;
– Phân tích, áp dụng pháp luật trong giải quyết các yêu cầu công chứng; Nhận định, đánh giá, đưa ra các vấn đề pháp lý của yêu cầu công chứng;
– Giải thích, hướng dẫn pháp luật cho người yêu cầu công chứng hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của người yêu cầu công chứng;
– Soạn thảo được các văn bản sử dụng trong hoạt động công chứng;
– Hỗ trợ công chứng viên trong việc thực hiện quy trình giải quyết công việc của công chứng viên trong thủ tục công chứng; Hỗ trợ xây dựng hồ sơ công chứng, lưu trữ hồ sơ công chứng
– Xử lý được các tình huống và các vấn đề pháp lý cơ bản trong khi thực hiện việc công chứng, chứng thực.
– Tiếng Anh: Trình độ A2
– Tin học : Chứng chỉ tin học ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản
1.2.3. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:
– Có ý thức tuân thủ Hiến pháp, pháp luật, tuân theo các nguyên tắc hành nghề công chứng .Trung thực, thẳng thắn, có tinh thần hợp tác với đồng nghiệp. Có ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong chuyên nghiệp và tuân thủ các quy định về bảo mật.
– Có thái độ ứng xử với nghề nghiệp phù hợp với Quy tắc hành nghề công chứng và ứng xử nghề nghiệp của người hành nghề trong lĩnh vực công chứng.
1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:
– Chuyên viên pháp luật tại UBND cấp huyện, xã; cán bộ tư pháp, cán bộ pháp chế cấp huyện, xã;
– Nhân viên văn phòng ở các Văn phòng Công chứng, Văn phòng Luật sư, Văn phòng Thừa phát lại, Văn phòng tư vấn pháp luật; Thư ký ở các doanh nghiệp nhỏ và vừa…
2. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC VÀ THỜI GIAN KHÓA HỌC
– Số lượng môn học, mô đun: 30 môn học
– Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 2025 giờ , 75 tín chỉ
– Khối lượng các môn học chung/đại cương: 465 giờ
– Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 1350 giờ
– Khối lượng lý thuyết: 670 giờ ; Thực hành,thực tập, thí nghiệm: 1234 giờ
– Thời gian khóa học: 2.5 năm (5 học kỳ)

Mã MH/Tên môn học/mô đunSố tín chỉTổng thời gianLý thuyếtThực tậpKiểm tra
ICác môn học chung/đại cương2046516527525
MH 01Giáo dục Chính trị47541295
MH 02Pháp luật23018102
MH 03Giáo dục thể chất2605514
MH 04Giáo dục quốc phòng - An ninh37536354
MH 05Tin học37515582
MH 06Ngoại ngữ (Anh văn)512042726
MH 07Kỹ năng giao tiếp1308202
IICác môn học, mô đun chuyên ngành11 210 11684  10
II.1Môn học, mô đun cơ sở
MH08Lý luận chung nhà nước và pháp luật36030262
MH09Soạn thảo văn bản49030584
MH10Logic2302802
MH11Nghiệp vụ văn phòng2302802
II.2Môn học, mô đun chuyên nghề44135038987586
MH12Luật Hiến pháp24515282
MH13Luật Hành chính24515282
MH14Luật Hình sự24515282
MH15Luật Tố tụng Hình sự24515282
MH16Luật Dân sự 37536354
MH17Luật Tố tụng Dân sự24515282
MH18Luật Thương mại24515282
MH19Luật Lao động 36030282
MH20Luật Hôn nhân – Gia đình24515282
MH21Quản lý hộ tịch24515282
MH22Luật Đất đai-Môi trường36030282
MH23Luật Công chứng2302802
MH24 Nghề công chứng và Công chứng viên290423414
MH25Kỹ năng chung về công chứng290344214
MH26 Nghiệp vụ Công chứng 1 290393714
MH 27Nghiệp vụ Công chứng 229030528
MH 28Thực tập doanh nghiệp đợt 1: 2900855
MH 29Thực tập doanh nghiệp đợt 2: 2900855
MH 30Thực tập tốt nghiệp52250225
Tổng cộng7520256701234121
ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRỰC TUYẾN NGAY TẠI ĐÂY
Dang Ky Ngay