Tập thể Khoa Kinh tế - Luật

– Ngày 15/08/2019 Khoa Kinh tế – Luật được hình thành theo Quyết định của Ủy Ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nâng cấp trường Trung cấp Kỹ thuật và Nghiệp vụ Nam Sài Gòn thành trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn.
– Khoa Kinh tế – Luật được hình thành từ nền tảng Khoa Kinh tế và Khoa Pháp luật – Công tác xã hội.

– Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao trong lĩnh vực Kinh tế – Luật bao gồm trình độ Cao đẳng, Trung cấp và đào tạo ngắn hạn theo yêu cầu của xã hội.
– Tham mưu với Ban giám hiệu về các lĩnh vực hoạt động chuyên môn của Khoa;
– Giảng dạy các lớp của khoa quản lý và môn chung (Pháp luật) của các khoa trong Trường;
– Tham mưu Ban giám hiệu và thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho HS-SV và GV-NV toàn trường;
– Làm công tác nghiên cứu khoa học phục vụ công tác quản lý và giảng dạy nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo.

– Triết lý đào tạo xuyên suốt tại Khoa Kinh tế – Luật là “gắn lý thuyết với thực hành”. Triết lý này được thể hiện cụ thể thông qua:
– Trong xây dựng chương trình đào tạo: Việc xây dựng các chương trình đào tạo phải gắn với thực tiễn và yêu cầu của xã hội, kết hợp hài hòa và cân đối về số lượng môn học và thời lượng giữa lý thuyết với thực hành. Thường xuyên rà soát, đánh giá chương trình trên cơ sở khảo sát ý kiến phản hồi của giảng viên, chuyên gia, sinh viên, cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, văn phòng luật sư và các đối tượng khác.
– Trong hoạt động giảng dạy: Áp dụng các phương pháp giảng dạy hiện đại như: trực quan, phân tích và xử lý tình huống, khuyến khích tư duy phản biện; kết hợp hài hòa những giờ giảng lý thuyết với thực hành và thực tế thông qua việc giải quyết các tình huống pháp lý, tổ chức tình huống pháp lý giả định, tham quan và khảo sát thực tế tại tòa án, viện kiểm sát, văn phòng luật sư, các cơ quan tư vấn thuế, kế toán – kiểm toán, các doanh nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước…

» Sứ mệnh: Khoa Kinh tế -Luật có sứ mệnh góp phần thúc đẩy phát triển và tiến bộ xã hội thông qua hoạt động đào tạo nguồn nhân lực về Kinh tế và Luật, gắn lý thuyết với thực hành nhằm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, tư vấn và đào tạo, đào tạo theo yêu cầu nguồn nhân lực về Kinh tế và Luật cho cơ quan Nhà nước, xã hội và công dân
» Tầm nhìn: Khoa Kinh tế – Luật, phát triển theo định hướng kết hợp nghiên cứu với thực hành, phấn đấu đến năm 2022 trở thành đơn vị đào tạo nhân lực Kinh tế và Luật hàng đầu trong các trường Cao đẳng tại Việt Nam.

» Sứ mệnh: Khoa Kinh tế -Luật có sứ mệnh góp phần thúc đẩy phát triển và tiến bộ xã hội thông qua hoạt động đào tạo nguồn nhân lực về Kinh tế và Luật, gắn lý thuyết với thực hành nhằm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, tư vấn và đào tạo, đào tạo theo yêu cầu nguồn nhân lực về Kinh tế và Luật cho cơ quan Nhà nước, xã hội và công dân
» Tầm nhìn: Khoa Kinh tế – Luật, phát triển theo định hướng kết hợp nghiên cứu với thực hành, phấn đấu đến năm 2022 trở thành đơn vị đào tạo nhân lực Kinh tế và Luật hàng đầu trong các trường Cao đẳng tại Việt Nam.

» Ngành thuộc trình độ trung cấp: Ngành Dịch vụ pháp lý, Ngành Kế toán doanh nghiệp và ngành Quản lý doanh nghiệp.
» Ngành thuộc trình độ Cao đẳng: Dịch vụ pháp lý, Kế toán, Tài chính doanh nghiệp và quản trị kinh doanh.