Giới thiệu tổng quan về khoa (quá trình hình thành và phát triển)
Khoa Cơ khí được thành lập trên cơ sở hợp nhất 2 khoa Cơ khí động lực và Cơ khí –Xây dựng đến nay khoa không ngừng phát triển và lớn mạnh với 14 giáo viên cơ hữu, trong đó hơn 70% giáo viên đạt trình độ Thạc sỹ. Tập thể giáo viên khoa Cơ khí đã xây dựng một nền tảng phát triển được hợp thành từ 3 yếu tố cơ bản: Đội ngũ giáo viên – Hiệu suất đào tạo – Hợp tác doanh nghiệp. Nền tảng này sẽ là tiền đề quan trọng cho những bước đi tiếp theo trên con đường phát triển và hội nhập.

» CHỨC NĂNG:

Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trình độ Sơ cấp, Trung cấp và Cao đẳng trong lĩnh vực Kỹ thuật cơ khí, Kỹ thuật ô tô đáp ứng nhu cầu về đội ngũ lao động có tay nghề cao, năng động, tự tin, trách nhiệm với công việc.

» NHIỆM VỤ:

– Thực hiện công tác đào tạo theo định hướng phát triển chung Trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn và của Khoa Cơ khí.
– Thiết kế, xây dựng chương trình đào tạo theo hướng tiếp cận với công nghệ mới, đáp ứng nhu cầu của người học sau thời gian học tập tại trường.
– Cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng chuyên môn vững vàng đáp ứng nhu cầu xã hội,
– Chú trọng công tác giới thiệu việc và tìm kiếm việc làm cho họ sinh – sinh viên, học sinh sau khi tốt nghiệp.
– Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, ngành nghề đào tạo và cơ sở vật chất phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu khoa học, tăng cường điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo.
– Tổ chức đánh giá cán bộ quản lý, giảng viên trong khoa và tham gia đánh giá cán bộ quản lý trong trường theo quy định của nhà trường.
– Lập thời khóa biểu, quản lý nhập điểm các môn học do khoa quản lý.
– Quản lý tài sản, thiết bị kỹ thuật chuyên dùng và cơ sở vật chất phục vụ công tác đào tạo thuộc lĩnh vực do khoa quản lý, sử dụng.
– Đào tạo các nghề ngắn hạn do khoa phụ trách.
– Đào tạo nâng bậc thợ cho các tổ chức và cá nhân có nhu cầu.
Nhiệm vụ đặc thù của Khoa:
Quản lý, tổ chức giảng dạy và biên soạn chương trình, giáo trình các môn cơ sở ngành, chuyên ngành Công nghệ Kỹ thuật ô tô, Công nghệ kỹ thuật cơ khí cho các bậc đào tạo: Cao đẳng, Trung cấp, Liên thông Cao đẳng, và các hệ đào tạo chính quy, không chính quy trong trường và liên kết ngoài trường.

» Sứ mệnh:
– Xây dựng khoa thành một khoa đào tạo chất lượng cao, ứng dụng các lĩnh vực khoa học – công nghệ có liên quan đến ngành nghề chuyên môn của khoa. Cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật cơ khí, công nghệ kỹ thuật ô tô cho xã hội.
– Phát triển quy mô, đa dạng ngành nghề và trình độ đào đáp ứng các nhu cầu của xã hội.
– Xây dựng một môi trường dạy và học hiện đại, mang đến cho học sinh – sinh viên các điều kiện học tập tốt nhất.
– Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế trong các lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu khoa học.

» Tầm nhìn:
Đến năm 2025, Khoa Cơ khí – Trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn sẽ trở thành một khoa đào tạo hàng đầu về các lĩnh vực cơ khí, công nghệ kỹ thuật ô tô có vai trò cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu xây dựng và phát triển đất nước.

» BẬC CAO ĐẲNG:
+ Thời gian học 2.5 năm.
+ Ngành đào tạo:
1. Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí
2. Ngành Công nghệ ô tô

» BẬC TRUNG CẤP
+ Thời gian học 1.5 – 2 năm.
+ Ngành đào tạo:
1. Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí
2. Ngành Bảo trì sửa chữa ô tô

» ĐÀO TẠO NGẮN HẠN SƠ CẤP: CNC, Tiện, Phay, Hàn, Vẽ thiết kế trên máy tính: Inventor, Autocad, Sửa chữa xe gắn máy, Sửa chữa ô tô: Hệ thống điện, Khung gầm, Động cơ