– Giới thiệu sơ lược về ngành nghề
Người học được trang bị kiến thức, kỹ năng cơ bản về nghiệp vụ hướng dẫn khách du lịch; nghiệp vụ thiết kế tour; nghiệp vụ thuyết minh trên tuyến và tại điểm du lịch; nghiệp vụ xây dựng và bán chương trình du lịch; tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí cho khách. Ngoài ra, người học cũng được trang bị những kiến thức cơ bản về tin học, ngoại ngữ, giáo dục thể chất, chính trị, pháp luật, quốc phòng – an ninh cơ bản, biết vận dụng và thực hành thành thạo các công việc chuyên môn trong nghề hướng dẫn du lịch.
– Nhu cầu đào tạo
Đào tạo đáp ứng nguồn nhân lực cho xã hội tại vị trí hướng dẫn viên, nhân viên kinh doanh trong công ty du lịch, các cơ sở lưu trú, đại lý lữ hành, văn phòng du lịch, điều hành…..
– Năng lực đào tạo
Tạo điều kiện cho người học có nhiều cơ hội về việc làm và thăng tiến trong nghề nghiệp, thu nhập. Đồng thời có đủ năng lực chuyên môn, nghiệp vụ để học tập và nghiên cứu ở các bậc học cao hơn.

» Hệ đào tạo: Trung cấp
» Hình thức đào tạo: Chính quy 02 năm

Thời gian đào tạo: 2 năm (4 học kỳ)

MÃ MHTÊN MÔN HỌC TÍN CHỈ
I CÁC MÔN CHUNG13
MH01Giáo dục chính trị2
MH02Pháp luật1
MH03Giáo dục thể chất1
MH04Giáo dục quốc phòng - an ninh2
MH05Tin học2
MH06Tiếng Anh4
MH07Kỹ năng giao tiếp1
IICÁC MÔN CHUYÊN NGÀNH38
II.1CÁC MÔN CƠ SỎ12
MH08Tổng quan du lịch1
MH09Tâm lý và kỹ năng giao tiếp ứng xử với khách du lịch2
MH10Văn hóa Việt Nam2
MH11Lịch sử Việt Nam2
MH12Địa lý tài nguyên du lịch3
MH13Anh văn chuyên ngành2
II.2CÁC MÔN CHUYÊN NGÀNH26
MH14Nghiêp vụ hướng dẫn4
MH15Tuyến điểm du lịch4
MH16Nghiệp vụ lữ hành2
MH17Kỹ năng tổ chức sự kiện2
MH18Thực tập tuyến Nha Trang - Đà Lạt2
MH19Thực tập tuyến Đồng bằng sông cửu long2
MH20Thực tập tuyến miền Trung3
MH21Thực tập tuyến Vũng Tàu - Phan Thiết2
MH22Thực tập tốt nghiệp5
TỔNG CỘNG51

1. Kiến thức:
+ Hiểu biết cơ bản về đường lối cách mạng của Đảng, về hiến pháp và pháp luật của Nhà nước. Yêu nước, trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam XHCN; thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của người công dân; sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật.
+ Xác định được các nội dung học tập nền tảng cho nghề hướng dẫn du lịch như: Tổng quan Du lịch, Tâm lý khách du lịch, Kỹ năng giao tiếp, Lịch sử và văn hóa Việt Nam, Địa lý Du lịch Việt Nam.
+ Định nghĩa được hoạt động du lịch và doanh nghiệp kinh doanh du lịch.
+ Liệt kê được các đặc điểm của hoạt động du lịch.
+ Phân biệt được giá trị của tài nguyên du lịch tự nhiên và tài nguyên du lịch nhân văn.
+ Xác định được hệ thống các nhà cung cấp dịch vụ du lịch.
+ Xây dựng được các chương trình du lịch theo đặc thù của doanh nghiệp và theo yêu cầu của khách hàng.
+ Tính toán được giá thành và giá bán của chương trình du lịch.
+ Mô tả được các tuyến điểm ở khu vực Nam Bộ và Trung Bộ như: Tuyến Nha Trang–Đà Lạt, tuyến Đồng bằng sông Cửu Long, tuyến di sản miền Trung
+ Xây dựng được các nội dung thuyết minh trên tuyến và tại điểm du lịch.
+ Tổ chức được các hoạt động hướng dẫn tham quan và vui chơi giải trí cho khách du lịch.
+ Xử lý được các vấn đề phát sinh trong quá trình phục vụ khách du lịch.
+ Tin học : Đạt chứng chỉ tin học ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc tương đương.
2. Kỹ năng:
+ Kỹ năng thuyết minh và hướng dẫn đoàn khách tham quan.
+ Kỹ năng xây dựng và thiết kế chương trình du lịch.
+ Kỹ năng tiếp thị và bán chương trình du lịch.
+ Kỹ năng xây dựng mối quan hệ với các nhà cung cấp dịch vụ du lịch có liên quan.
+ Kỹ năng giao tiếp và xử lý các vấn đề phát sinh với khách hàng và nhà cung cấp dịch vụ.
+ Kỹ năng tổ chức sự kiện và hoạt động vui chơi giải trí cho khách.
+ Kỹ năng tổ chức thực hiện chương trình du lịch.
+ Kỹ năng quản lý và điều hành chương trình du lịch.
+ Tiếng Anh: Đạt chứng chỉ tiếng Anh trình độ A1 theo khung tham chiếu châu Âu hoặc TOEIC 250 hoặc tương đương
3. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm
Người học có được năng lực làm việc độc lập, tham gia làm việc theo nhóm và ứng dụng kỹ thuật, công nghệ cho công việc. Có đạo đức, sức khỏe, lương tâm nghề nghiệp, có ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp. Có khả năng tổ chức và thực hiện các nhiệm vụ của các bộ phận lễ tân, buồng, nhà hàng. Người học có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn sau khi tốt nghiệp.

Sau khi tốt nghiệp người học có được các kiến thức và kỹ năng cần thiết để có thể đảm đương được các vị trí như: hướng dẫn viên tại điểm tham quan, hướng dẫn viên địa phương, hướng dẫn viên suốt tuyến, hướng dẫn viên dưới các hình thức du lịch khác (chủ yếu đối với khách du lịch Việt Nam), và các vị trí khác nhân viên điều hành, nhân viên kinh doanh trong công ty du lịch, các cơ sở lưu trú, đại lý lữ hành, văn phòng du lịch … tùy theo khả năng cá nhân và yêu cầu của công việc. Có thể học lên trình độ cao hơn sau khi tốt nghiệp.

Đang cập nhật thông tin