THÔNG BÁO
Mức thu học phí học lái xe hạng B2 từ khóa 175, B1.1  từ khóa 17

Căn cứ Thông tư số 72/2011/TTLT-BTC-BGTVT ngày 27/05/2011 của liên Bộ Tài chính – Giao thông Vận tải về việc Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đào tạo lái xe cơ giới đường bộ, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/7/2011;
Căn cứ Đề xuất ngày 07/06/2022 của Trung tâm Đào tạo lái xe về việc thay đổi mức thu học phí đào tạo lái xe từ khóa 175 đối với hạng B2 và khóa 17 đối với hạng B 1.1 và đã được Hiệu trưởng phê duyệt.
Trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn thông báo mức thu học phí học lái xe hạng B1.1, B2 như sau:

STT Nội dung thu Mửc thu Ghi chú
1 Học phí học lái xe hạng B1.1 18.400.000 đồng/khóa Học trong giờ chính khóa
2 Học phí học lái xe hạng B2 19.400.000 đồng/khóa Học trong giờ chính khóa
3 Học phí học lái xe hạng B1.1 21.400.000 đồng/khóa Học ngoài giờ, chủ nhật.
4 Học phí học lái xe hạng B2 22.400.000 đồng/khóa Học ngoài giờ, chủ nhật.

– Thời gian áp dụng: từ khóa tuyển sinh 175 hạng B2 và khóa 17 hạng B1.1.
– Học viên đóng học phí ngay khi làm thủ tục đăng ký học. Học viên có thể đóng học phí làm hai đợt: đợt 1 đóng ngay khi đăng ký học, đợt 2 đóng trước khi tổ chức đào tạo cho học viên học thực hành trên đường.
– Địa điểm: Học viên đóng học phí tại phòng Ghi danh, 47 Cao Lỗ, phường 4, quận 8, TP Hồ Chí Minh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.