Giới thiệu – Trung tâm Đào tạo lái xe

Trung tâm Đào tạo lái xe Trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn được hình thành và hoạt động có hiệu quả ngay từ những năm đầu thành lập trường.

Trung tâm có nhiệm vụ đào tạo ngắn hạn ngành lái xe Ô tô hạng B2, hạng B11 (số tự động) và Mô tô hạng A1. Lưu lượng đào tạo theo giấy phép được cấp là 250 học viên/ khoá hạng B và 200 học viên/ khoá cho hạng A1.

Về phương tiện, Trung tâm có 28 đầu xe ô tô các loại, trong đó có xe số tự động, bảo đảm sự đa dạng về phương tiện tập lái cho học viên. Thời gian qua trường đã trang bị thêm nhiều xe tập lái đời mới trong lộ trình thay đổi phương tiện tập lái hiện đại đáp ứng nhu cầu của xã hội.

Là một trong số ít cơ sở dạy lái xe trong thành phố, Trường có sân tập lái đạt tiêu chuẩn của ngành với 8.000 m2, có đủ các tình huống tập lái, có cây xanh, bó vỉa đường tập lái, hệ thống tín hiệu điều khiển giao thông … bảo đảm cho nhiều xe tập lái đồng loạt hoạt động một cách an toàn.Trung tâm đào tạo lái xe 2

Về nhân sự, Trung tâm đã tập hợp được đội ngũ Giáo viên tận tâm, nhiều kinh nghiệm gồm 30 CB-GV đạt các yêu cầu về tiêu chuẩn giáo viên dạy lái xe do Bộ Giao thông Vận tải quy định. Có 100% giáo viên đã qua nghiệp vụ sư phạm dạy nghề, 80% giáo viên có tay nghề cao hơn bậc đang đào tạo từ 1 đến 3 bậc, có 03 giáo viên đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp thành phố.


» Chức năng:Tổ chức hoạt động đào tạo lái xe ô tô hạng B1, B2 và lái xe mô tô hạng A1 theo Quy định của Bộ Giao thông Vận tải.
» Nhiệm vụ:
– Tổ chức thực hiện tuyển sinh, đào tạo lái xe ô tô và mô tô theo kế hoạch.
– Quản lý, khai thác có hiệu quả tài sản, phương tiện tập lái được giao.
– Thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động khác theo chương trình, kế hoạch hàng năm do nhà trường quy định.
– Quản lý giáo viên tham gia đào tạo lái xe và người học thuộc trung tâm theo phân công của Hiệu trưởng; đề xuất bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên của trumg tâm.

– Lái xe mô tô hạng A1
– Lái xe ô tô hạng B11 (lái xe ô tô số tự động)
– Lái xe ô tô hạng B2 (lái xe ô tô đến 9 chỗ, tải dưới 3,5 tấn; chuyên nghiệp)