Cơ cấu tổ chức – Trung tâm Đào tạo lái xe Nam Sài Gòn

CƠ CẤU TỔ CHỨC TRUNG TÂM ĐÀO TẠO LÁI XE

STT HỌ TÊN CHỨC DANH THÔNG TIN LIÊN HỆ
1 Nguyễn Long Bình Quyền Giám đốc Email: longbinh@namsaigon.edu.vn
2 Đỗ Văn Tuấn Phụ trách Email: tuan@namsaigon.edu.vn
3 Trần Thành Hiền Giáo viên hợp đồng Email: tranthanhhien@namsaigon.edu.vn
4 Huỳnh Ngọc Phương Giáo viên hợp đồng Email: huynhngocphuong@namsaigon.edu.vn
5 Huỳnh Thái Châu Giáo viên hợp đồng
6 Nguyễn Phát Đạt Giáo viên hợp đồng
7 Đặng Thanh Sơn Giáo viên hợp đồng
8 Nguyễn Quốc Thái Giáo viên hợp đồng
9 Lê Minh Đức Giáo viên hợp đồng
10 Nguyễn Thanh Hiền Giáo viên hợp đồng
11 Nguyễn Huy Bình Giáo viên hợp đồng

Xem thêm giới thiệu về Trung tâm Đào tạo lái xe: tại đây