Đối với các lớp khóa cũ:
  • Bầu bổ sung thành viên BCH bị khuyết, mỗi BCH chi đoàn là 03 đồng chí
  • Cập nhật và nộp danh sách đoàn viên, BCH theo mẫu đoàn trường về Văn phòng Đoàn trường (hoặc liên hệ đồng chí Lê Quốc Hùng – Phó Bí thư Đoàn trường), nộp hồ sơ đoàn viên nếu có
Đối với các lớp mới (nhập học năm học 2020-2021):
  • Bước 1:
+ Thống kê danh sách đoàn viên
+ Bầu BCH chi đoàn lâm thời gồm 03 thành viên: Bí thư, Phó Bí thư và Ủy viên BCH.
  • Bước 2:
+ Đoàn viên nộp sổ đoàn viên về Bí thư chi đoàn lâm thời hoặc lớp trưởng (gọi chung là Cán bộ lớp)
+ Cán bộ lớp lập danh sách ký nộp sổ đoàn viên theo mẫu và gửi về văn phòng Đoàn trương hoặc liên hệ đồng chí Lê Ngọc Phương Quỳnh – UV.BTV Đoàn trường
  • Bước 3: Văn phòng Đoàn trường sẽ tiếp nhận và gửi biên nhân nộp sổ đoàn cho Cán bộ lớp.
Thời gian nộp: Từ ngày 13/10/2020 đến 12/11/2020
Xem chi tiết tại đây