THÔNG BÁO THỨ TỰ CÁC TIẾT MỤC THAM GIA VĂN NGHỆ
Chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2018


Thời gian nộp file nhạc cho ban tổ chức: 08g00 – 17g00 ngày 07/11/2018

Nơi nộp file nhạc: Văn phòng Đoàn trường

Thời gian điểm danh: 07g45 ngày 08/11/2018 (trong thời gian tập trung điểm danh các tiết, tiết mục nào không có coi như bỏ thi)

Thời gian thi: 08g00 ngày 08/11/2018

Danh sách thứ tự các tiết mục xem file đính kèm bên dưới

Trả lời