Thực hiện theo Thông báo của BTV Đoàn trường Trung cấp Kỹ thuật và Nghiệp vụ Nam Sài Gòn về việc tham gia Ngày chủ nhật xanh hưởng ứng tháng Thanh niên. Các bạn đoàn viên Chi đoàn Giáo viên, đoàn viên chi đoàn các lớp đã đến tham gia trong không khi vui tươi, hào hứng….

Img 0236

Z790997921983 Bd01D1Eeae26Be49021959588F54F87E

Z790997933060 4A672E283Be4636D5Ffabb5F261Ac14E

 

[cycloneslider id=”ngay-chu-nhat-08102017″]

Trả lời