[BC] Kết quả vòng thi bán kết cuộc thi Trạng nguyên học đường năm 2019

Để hội thi diễn ra tốt: Rất mong quý Lãnh đạo khoa tạo điều kiện để các em tham gia tốt

Yêu cầu đội thi:

  • Mặc đồng phục khoa (Khoa CNTT mặc đồng phục trường)

  • Thiết kế nón, khẩu hiệu tuyên truyền đội

Chân thành cảm ơn

Trả lời