Dai Hoi Dang Toan Quoc Lan Thu 13
CUỘC THI ONLINE TÌM HIỂU NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII
1. Đối tượng tham gia: ĐV,TN trường Cao Đẳng Bách Khoa Nam Sài Gòn.
2. Thời gian thi online: từ 7g30 giờ ngày 23/10/2021 đến 17g00 giờ ngày 30/10/2021.
4. Nội dung thi:
– Nội dung cốt lõi của Nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc Lần thứ XIII.
– Kiến thức về lịch sử hình thành và phát triển trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn.
5. Cơ cấu giải thưởng: 01 giải nhất; 01 giải nhì; 01 giải ba; 03 giải khuyến khích.
6. Hình thức khen thưởng: Giấy khen và tiền thưởng của Nhà trường (Theo quy chế chi tiêu nội bộ).