[CHÀO MỪNG THÁNG THANH NIÊN NĂM 2023, CHỦ ĐỀ “TUỔI TRẺ TIÊN PHONG CHUYỂN ĐỔI SỐ”] ?
Mời các bạn đoàn viên, thanh niên cùng đổi khung ảnh đại diện (avatar), ảnh bìa (cover, khung chào mừng và các sản phẩm tuyên truyền trong khuôn khổ Tháng thanh niên năm 2023. ?
✨ Bộ nhận diện Tháng thanh niên năm 2023: https://bit.ly/bonhandienThangthanhnien
✨ Đường dẫn đổi khung ảnh đại diện: https://bit.ly/avatarThangthanhnien
✨ Đường dẫn tải ảnh bìa Facebook: https://bit.ly/anhbiaThangthanhnien

Anh Bia Thang Thanh Nine