Vk Tchn

Để thuận tiện các chi đoàn năm 1 cũng như năm 2 và năm 3 trong công tác chuẩn bị văn kiện đại hội được chính xác và hoàn thiện, Nay BTV Đoàn trường gửi đến các chi đoàn toàn bộ văn kiện tổ chức đại hội chi đoàn. Các chi đoàn tổ chức đại hội tải các biểu mẫu bên dưới để thực hiện theo đúng quy định

Mọi thắc mắc về các quy trình, quy định, biểu mẫu tổ chức đại hội vui lòng liên hệ Văn phòng đoàn trường để được hướng dẫn chi tiết.

[box type=”info”]NHỮNG BIỂU MẪU TRONG TỔ CHỨC HỘI NGHI, ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN CÁC LỚP

I. Văn kiện đại hội
1. Chương trình đại hội: văn bản kính kèm
2. Báo cáo, Phương hướng hoạt động năm học
3. Bản kiểm điểm Ban chấp hành (nếu có)
4. Bìa văn kiện: văn bản đính kèm
5. Thư triệu tập: văn bản đính kèm
6. Danh sách triệu tập: văn bản đính kèm
7. Thư mời: văn bản đính kèm
8. Biên bản hội nghị: văn bản đính kèm
9. Nghị quyết hội nghị: văn bản đính kèm
10. Biên bản họp BCH lần 1: văn bản đính kèm
11. Công văn đề nghị công nhận BCH: văn bản đính kèm

II. Tổ thẩm tra tư cách đại biểu
1. Biên bản thẩm tra tư cách đại biểu: văn bản đính kèm
2. Danh sách trích ngang được triệu tập: văn bản đính kèm

III. Tổ Kỹ thuật
1. Quốc ca, Đoàn ca: file đính kèm
2. Danh sách bầu cử: file trình chiếu đính kèm
3. Báo cáo, phương hướng, bản kiểm điểm: file trình chiếu đính kèm
4. Kết quả bầu cử: file trình chiếu đính kèm

IV. Tổ bầu cử:
1. Biên bản bầu cử: văn bản đính kèm
2. Phiếu bầu BCH: văn bản đính kèm
3. Những quy định về bầu cử, trúng cử: văn bản đính kèm
4. Phiếu bầu chức danh Bí thư và Phó Bí thư: văn ban đính kèm
[/box] [box type=”note”]Những bài viết liên quan:

  1. Hướng dẫn tổ chức hội nghị, đại hội chi đoàn các lớp
  2. Thông báo tổ chức đại hội chi đoàn các lớp
[/box]

Trả lời