Thực hiện theo thông báo của Ban thường vụ Đoàn trường Trung cấp Kỹ thuật và Nghiệp vụ Nam Sài Gòn. Nay BCH Đoàn trường gửi các đồng chí các biểu mẫu liên quan để tiến hành tổ chức đại hội theo như đúng thời gian đã thông báo trước đó.

THÔNG TIN LẠI THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN CÁC LỚP

Các chi đoàn tổ chức đại hội:
* Chi đoàn năm 2,3:
– Thời gian: từ 5/9-5/10/2017.
– Địa điểm: chi đoàn tự sắp xếp.
* Chi đoàn năm 1:
– Thời gian: từ 20/9 – 20/10/2017.
– Địa điểm: chi đoàn tự sắp xếp.

Lưu ý: Văn kiện tổ chức đại hội gửi về văn phòng đoàn trường trước 5 ngày, đoàn trường đồng ý mới được tổ chức. 
Mọi chi tiết liên hệ:
Mr Nhật https://www.facebook.com/minhnhat.le.106
Ms Thanh https://www.facebook.com/yenngoc.meocon.lovely
Mr Lực https://www.facebook.com/dangvanlucnsg


CÁC BIỂU MẪU ĐÍNH KÈM

[embeddoc url=”https://namsaigon.edu.vn/doantruong/wp-content/uploads/2017/09/các-biểu-mẫu-1.doc” download=”none” viewer=”microsoft”]
[embeddoc url=”https://namsaigon.edu.vn/doantruong/wp-content/uploads/2017/09/Danh-sach-trich-ngang-1.doc” download=”none” viewer=”microsoft”]

Trả lời