CHUYÊN TRANG ĐĂNG TIN TUYỂN DỤNG
(Dành cho doanh nghiệp và người có nhu cầu tuyển dụng)


Để trống nếu thấy địa chỉ không quan trọng
Thêm đơn vị tiền lương, trường này là tùy chọn. Để trống để sử dụng đơn vị tiền lương mặc định
Chọn hình thức kỳ lương, trường này là tùy chọn. Để trống để sử dụng kỳ trả tiền lương mặc định,

THÔNG TIN CÔNG TY


MỌI THÔNG TIN CẦN LIÊN HỆ ĐĂNG TIN TUYỂN DỤNG HOẶC ĐĂNG KÝ TUYỂN DỤNG


Văn phòng Hợp tác doanh nghiệp – Giới thiệu việc làm

Trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn
Địa chỉ: 47 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 02822167460 (Thầy Xuân Hải)
Email: vieclamnamsaigon@namsaigon.edu.vn