CƠ CẤU TỔ CHỨC KHOA SƯ PHẠM MẦM NON - NỮ CÔNG

 • Phó Trưởng Khoa: ThS. Nguyễn Thị Kim Thủy
 • Nguyễn Ngô Ngọc Hà
 • Phan Thị Thùy Trang
 • Phan Thị Xuân Thơm
 • Nguyễn Thị Kim Thủy
 • Võ Thị Hoàng Nga
 • Nguyễn Thị Giang
 • Lê Thị Hoan
 • ThS. Nguyễn Trí Dũng
 • ThS. Nguyễn Đình Minh
 • ThS. Phạm Khải Hoàn
 • ThS. Huỳnh Tấn Tâm Linh
 • ThS. Trần Thị Bạch Đào
 • ThS. Đặng Thị Thu Hiền
 • Ths. Phạm Thị Thanh Tâm
 • ThS. Phạm Ngọc Đoan Thục
 • ThS. Nguyễn Thị Tuyền
 • ThS Nguyễn Lan Dung
 • ThS. Trần Thị Thắm Tươi
 • ThS.Nguyễn Hoàng Phương Thảo
 • CN.Lê Thị Hoan
 • Lê Thị Hoan: CLB Aerobic
 • Đỗ Thị Xuân Mai: CLB thẩm mỹ