CƠ CẤU TỔ CHỨC PHÒNG QUẢN TRỊ THIẾT BỊ – CƠ SỞ VẬT CHẤT

STTHỌ TÊNCHỨC DANHTHÔNG TIN LIÊN HỆ
1Cổ Phương KhanhTrưởng phòngEmail: phuongkhanh@namsaigon.edu.vn
2Huỳnh Tấn ĐạtPhó Trưởng phòngEmail: tandat@namsaigon.edu.vn
3Nguyễn Thị ChungNhân viên phục vụ
4Trần Thúy HằngNhân viên phục vụ
5Nguyễn Thanh HiềnNhân viên lái xe
6Trần Việt HoàngChuyên viên
7Phan Thị Ánh HồngNhân viên phục vụ
8Trần Mỹ HuêNhân viên bảo vệ
9Lê Thị MaiNhân viên
10Phạm Văn NgữNhân viên bảo vệ
11Nguyễn Tấn PhátNhân viên bảo vệ
12Nguyễn Thành RạngNhân viên bảo vệ
13Nguyễn Văn TàiNhân viên bảo vệ
14Bùi Tuấn ThanhNhân viên bảo trì
15Nguyễn Thị ThanhNhân viên phục vụ
16Nguyễn Thị TrinhNhân viên phục vụ
17Nguyễn Tôn TuấnNhân viên bảo vệ
18Nguyễn Cát Anh TuyênNhân viên bảo trì
19Trần Quốc VinhNhân viên bảo vệ
20Nguyễn Thị YếnNhân viên phục vụ
21Võ Thành VũNhân viên bảo vệ