CƠ CẤU TỔ CHỨC PHÒNG THANH TRA – ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

STTHỌ TÊNCHỨC DANHTHÔNG TIN LIÊN HỆ
1Nguyễn Ngọc LễTrưởng phòngEmail: ngocle@namsaigon.edu.vn
2Lê Hà Diễm ChâuPhó Trưởng phòng Email: diemchau@namsaigon.edu.vn
3Ngô Huỳnh LệnhChuyên viênEmail: huynhlenh@namsaigon.edu.vn
4Nguyễn Thị UyênGiảng viênEmail: uyen@namsaigon.edu.vn
5Nguyễn Thị Hồng NgọcGiảng viênEmail: hongngoc@namsaigon.edu.vn
6Trần Thanh HiềnChuyên viênEmail: thanhhien@namsaigon.edu.vn
7Lê Thanh TrâmChuyên viênEmail: thanhtram@namsaigon.edu.vn