CƠ CẤU TỔ CHỨC PHÒNG KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH

STTHỌ TÊNCHỨC DANHTHÔNG TIN LIÊN HỆ
1Lê Quang BìnhTrưởng phòngEmail: quangbinh@namsaigon.edu.vn
2Thân Thị Thục ĐoanPhó Trưởng phòngEmail: thanthucdoan@namsaigon.edu.vn
3Phạm Thị Kim KhenChuyên viênEmail: kimkhen@namsaigon.edu.vn
5Trần Thị Thanh ThảoChuyên viênEmail: thanhthao@namsaigon.edu.vn
6Huỳnh Phương ThảoChuyên viênEmail: phuongthao@namsaigon.edu.vn
7Lê Thanh NhànChuyên viênEmail: thanhnhan@namsaigon.edu.vn
8Châu Minh QuốcNhân viên