Cơ cấu tổ chức phòng KH-TC

CƠ CẤU TỔ CHỨC PHÒNG KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH

STTHỌ TÊNCHỨC DANHTHÔNG TIN LIÊN HỆ
1Lê Quang BìnhTrưởng phòngEmail: quangbinh@namsaigon.edu.vn
2Lê Nguyễn Anh ThưChuyên viênEmail: anhthu@namsaigon.edu.vn
3Phạm Thị Kim KhenChuyên viênEmail: kimkhen@namsaigon.edu.vn
4Nguyễn Trần Thanh PhượngChuyên viênEmail: thanhphuong@namsaigon.edu.vn
5Trần Thị Thanh ThảoChuyên viênEmail: thanhthao@namsaigon.edu.vn
6Huỳnh Phương ThảoChuyên viênEmail: phuongthao@namsaigon.edu.vn