CƠ CẤU TỔ CHỨC PHÒNG KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH

HÌNH ẢNHHỌ TÊNCHỨC DANHTHÔNG TIN LIÊN HỆ
Lê Quang BìnhTrưởng phòngEmail: quangbinh@namsaigon.edu.vn
Lê Nguyễn Anh ThưChuyên viênEmail: anhthu@namsaigon.edu.vn
Phạm Thị Kim KhenChuyên viênEmail: kimkhen@namsaigon.edu.vn
Nguyễn Trần Thanh PhượngChuyên viênEmail: thanhphuong@namsaigon.edu.vn
Trần Thị Thanh ThảoChuyên viênEmail: thanhthao@namsaigon.edu.vn
Huỳnh Phương ThảoChuyên viênEmail: phuongthao@namsaigon.edu.vn