Cơ cấu tổ chức Phòng Đào tạo – Khảo thí

CƠ CẤU TỔ CHỨC PHÒNG ĐÀO TẠO KHẢO THÍ


STTHỌ TÊNCHỨC DANHTHÔNG TIN LIÊN HỆ
1Huỳnh Tấn Tâm LinhTrưởng phòngEmail: tamlinh@namsaigon.edu.vn
2Trần Thành KiênPhó Trưởng phòngEmail: thanhkien@namsaigon.edu.vn
3Nguyễn Thị Vĩnh TânPhó Trưởng phòngEmail: vinhtan@namsaigon.edu.vn
4Phạm Thị Thanh TâmPhó Trưởng phòngEmail: thanhtam@namsaigon.edu.vn
5Phạm Nguyệt HàChuyên viênEmail: nguyetha@namsaigon.edu.vn
6Mai Thị HiênChuyên viênEmail: maihien@namsaigon.edu.vn
7Trần Thị Thanh HòaChuyên viênEmail: thanhhoa@namsaigon.edu.vn
8Lê Quang Thanh ThưChuyên viênEmail: thanhthu@namsaigon.edu.vn
9Phạm Đức AnChuyên viênEmail: ducan@namsaigon.edu.vn