CƠ CẤU TỔ CHỨC PHÒNG ĐÀO TẠO KHẢO THÍ


HÌNH ẢNHHỌ TÊNCHỨC DANHTHÔNG TIN LIÊN HỆ
Huỳnh Tấn Tâm LinhTrưởng phòngEmail: tamlinh@namsaigon.edu.vn
Trần Thành KiênPhó Trưởng phòngEmail: thanhkien@namsaigon.edu.vn
Nguyễn Thị Vĩnh TânPhó Trưởng phòngEmail: vinhtan@namsaigon.edu.vn
Phạm Thị Thanh TâmPhó Trưởng phòngEmail: thanhtam@namsaigon.edu.vn
Phạm Nguyệt HàChuyên viênEmail: nguyetha@namsaigon.edu.vn
Mai Thị HiênChuyên viênEmail: maihien@namsaigon.edu.vn
Trần Thị Thanh HòaChuyên viênEmail: thanhhoa@namsaigon.edu.vn
Lê Quang Thanh ThưChuyên viênEmail: thanhthu@namsaigon.edu.vn
Phạm Đức AnChuyên viênEmail: ducan@namsaigon.edu.vn