CƠ CẤU TỔ CHỨC KHOA CHÍNH TRỊ – QUỐC PHÒNG

STT HỌ TÊN CHỨC VỤ TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN ĐỊA CHỈ MAIL
1 LÊ THỊ LAN TRƯỞNG KHOA Th.s Lý luận chính trị lan@namsaigon.edu.vn
2 HUỲNH TẤN LỘC PHÓ TRƯỞNG KHOA CN QPAN tanloc@namsaigon.edu.vn
3 NGUYỄN KIM TUYẾT GIẢNG VIÊN Th.s Lý luận chính trị kimtuyet@namsaigon.edu.vn
4 LÊ THỊ CHUNG GIẢNG VIÊN Th.s Lý luận chính trị chung@namsaigon.edu.vn
5 NGUYỄN THỊ THU GIẢNG VIÊN Th.s Lý luận chính trị huethu@yahoo.com
6 ĐÀO DUY TÙNG GIẢNG VIÊN Th.s Lý luận chính trị duytung@namsaigon.edu.vn
7 HOÀNG MINH ĐỨC GIẢNG VIÊN Th.s GDTC mihducnsg@gmail.com
8 BÙI VĂN MẠNH GIẢNG VIÊN Th.s QPAN buimanh274@gmail.com
9 ĐOÀN HỒNG PHÚC GIẢNG VIÊN Th.s QPAN
10 NGUYỄN NGỌC ẨN GIẢNG VIÊN CN Lý luận chính trị ngocan@namsaigon.edu.vn
Khoa Chinh tri - Quốc phong Nam Sài Gòn