CƠ CẤU TỔ CHỨC PHÒNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ – HỢP TÁC QUỐC TẾ

STTHỌ TÊNCHỨC DANHTHÔNG TIN LIÊN HỆ
1Đặng Thị Thu HiềnTrưởng phòngEmail: thuhien@namsaigon.edu.vn
2Nguyễn Tấn ThiệuPhó Trưởng phòngEmail: tanthieu@namsaigon.edu.vn
3Phan Xuân HảiChuyên viênEmail: xuanhai@namsaigon.edu.vn
4Đoàn Thanh TuấnChuyên viênEmail: md.clayk.1993@gmail.com
5Nguyễn Văn DiệuGiảng viênEmail: vandieu@namsaigon.eu.vn