CƠ CẤU TỔ CHỨC PHÒNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ – HỢP TÁC QUỐC TẾ

STTHỌ TÊNCHỨC DANHTHÔNG TIN LIÊN HỆ
1Đặng Thị Thu HiềnTrưởng phòngEmail: thuhien@namsaigon.edu.vn
1Phan Xuân HảiChuyên viênEmail: xuanhai@namsaigon.edu.vn
3Nguyễn Văn DiệuGiảng viênEmail: vandieu@namsaigon.eu.vn