CƠ CẤU TỔ CHỨC KHOA DU LỊCH – KHÁCH SẠN

SỐ TTHỌ TÊNCHỨC DANHEMAILGHI CHÚ
1Th.S Nguyễn Thị Thanh Tâm- Trưởng khoaTrưởng Khoathanhtam@namsaigon.edu.vn
2Kỹ sư Dương Ngọc LậpGiảng viên + Giáo vụngoclap@namsaigon.edu.vn
3Th.S Nguyễn Thị Hồng NhâmGiảng viênhongnham@namsaigon.edu.vn
4Cử nhân Hoàng Thị Nên ThơGiảng viên
5Th.S Võ Nhựt ThanhGiảng viên
6Cử nhân Trần Thị Mỹ ThùyGiảng viên
7Th.S Nguyễn Hồng ThảoGiảng viên
8Kỹ sư Trần Hồng VânGiảng viêntranhongvan@namsaigon.edu.vn
9Th.S Lưu Văn SơnGiảng viên
10Nhân viên Võ Thanh HậuNhân viên QL PTH
GIẢNG VIÊN THỈNH GIẢNG
1Th.S Đoàn Lâm Quang MinhGiảng viên
2Th.S Võ Đồng KhanhGiảng viên
3Th.S Phạm Đức ThịnhGiảng viên
4Cử nhân Phan Long ToànGiảng viên
5Cử nhân Lê Văn BìnhGiảng viên
6Th.S Nguyễn Anh PhúGiảng viên
7Th.S Nguyễn Đào DũngGiảng viên
8Th.S Nguyễn Thị Như TuyếtGiảng viên
9Th.S Lưu Thị DiễmGiảng viên
10Th.S Nguyễn Thị Minh ThôiGiảng viên
11Th.S Trần Thị Phương KiềuGiảng viên
12Th.S Hà Thị Thanh NgaGiảng viên
13Th.S Lai Hồng HảiGiảng viên
14Th.S Nguyễn Thị Trang NhungGiảng viên