CƠ CẤU TỔ CHỨC PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ – HỌC SINH SINH VIÊN

STTHỌ TÊNCHỨC DANHTHÔNG TIN LIÊN HỆ
1Phạm Khải HoànTrưởng phòngEmail: khaihoan@namsaigon.edu.vn
2Lê Thị Thúy NamPhó Trưởng phòngEmail: thuynam@namsaigon.edu.vn
3Nguyễn Hồng PhúcPhó Trưởng phòngEmail: hongphuc@namsaigon.edu.vn
4Tạ Thanh TùngNhân viên
5Lê Phương ThảoNhân viên
6Nguyễn Phi HùngNhân viên
7Nguyễn Quốc HuyNhân viên