PHÒNG CHỨC NĂNG

1/ Phòng Tổ chức – Hành chính
2/ Phòng Kế hoạch – Tài chính
3/ Phòng Thanh tra – Đảm bảo chất lượng
4/ Phòng Đào tạo – Khảo thí
5/ Phòng Khoa học công nghệ – Hợp tác quốc tế
6/ Phòng Tuyển sinh
7/ Phòng Công tác chính trị – Học sinh sinh viên
8/ Phòng Quản trị thiết bị – Cơ sở vật chất

KHOA CHUYÊN NGÀNH – KHOA CHUYÊN MÔN

1/ Khoa Công nghệ thông tin
2/ Khoa Cơ khí – Xây dựng
3/ Khoa Du lịch – Khách sạn
4/ Khoa Điện – Điện tử
5/ Khoa Kinh tế – Luật
6/ Khoa Sư phạm mầm non – Nữ công
7/ Khoa Y dược
8/ Khoa Khoa học cơ bản
9/ Khoa Chính trị – Quốc phòng

TRUNG TÂM – BAN – TRẠM

1/ Trung tâm Đào tạo lái xe
2/ Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học
3/ Trung tâm Truyền thông – Thư viện
4/ Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực – Giới thiệu việc làm
5/ Ban Quản lý Ký túc xá
6/ Trạm Y tế