Giới thiệu

» Khoa Công Nghệ Thông Tin (CNTT) được thành lập năm 1999 – cùng thời điểm thành lập Trường Trung Học Kỹ Thuật Và Nghiệp Vụ Nam Sài Gòn- đảm nhận vai trò đào tạo nguồn nhân lực lĩnh vực CNTT.
» Từ đào tạo ngành Kỹ thuật Máy Tính (KTMT) ban đầu, đến năm 2013, Khoa CNTT đã phát triển chuyên sâu 4 chuyên ngành: Tin Học Ứng Dụng, Thiết Kế Đồ Họa, Quản Trị Mạng Máy Tính, Công Nghệ Kỹ Thuật Phần Cứng Máy Tính. Năm 2018, khoa CNTT xây dựng chương trình đào tạo bậc cao đẳng cho chuyên ngành Tin Học Ứng Dụng, Thiết Kế Đồ Họa, Quản Trị Mạng Máy Tính, Công Nghệ Kỹ Thuật Máy Tính.a
» Về tổ chức, từ khi thành lập chỉ với 5 giáo viên đạt trình độ Cử nhân, hiện nay Khoa đã phát triển đội ngũ với 12 cán bộ cơ hữu, trong đó 11 giảng viên đạt trình độ sau đại học. Trong giai đoạn tiếp theo, Khoa có kế hoạch bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nhằm phát triển một môi trường đào tạo nghiên cứu hiện đại, hiệu quả.
» Về đội ngũ giảng viên: Khoa CNTT là một tập thể giảng viên đầy nhiệt huyết và yêu nghề.

– Đào tạo sinh viên bậc cao đẳng và trung cấp các ngành nghề Tin Học Ứng Dụng, Thiết Kế Đồ Họa, Quản Trị Mạng Máy Tính, Công Nghệ Kỹ Thuật Máy Tính nhằm tạo nên lưc lượng nhân lực trẻ có chuyên môn vững vàng sẵn sàng làm việc các công ty, đơn vị có nhu cầu.
– GIÁ TRỊ CỐT LÕI: “Chuyên nghiệp – Năng động – Tự Tin – Toàn diện”

Khoa Công Nghệ Thông Tin Trường Cao Đẳng Bách Khoa Nam Sài Gòn là nơi đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu xã hội trong công cuộc Cách Mạng Công Nghiệp 4.0

» TẦM NHÌN: Bằng nổ lực không ngừng cùng với sự phát triển công nghệ, Khoa Công Nghệ Thông Tin Trường Cao Đẳng Bách Khoa Nam Sài Gòn là nơi đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu xã hội trong công cuộc Cách Mạng Công Nghiệp 4.0
» SỨ MỆNH: “Công nghệ thông tin tương lai của chính bạn”

Hiện khoa CNTT đào tạo trình độ cao đẳng và trung cấp cho các ngành nghề sau:
» Tin Học Ứng Dụng
» Thiết Kế Đồ Họa
» Quản Trị Mạng Máy Tính
» Công Nghệ Kỹ Thuật Máy Tính