– Giới thiệu sơ lược về ngành nghề: Tài chính doanh nghiệp sẽ trang bị cho sinh viên kiến thức tổng hợp và toàn diện về tài chính doanh nghiệp, nắm vững các mối quan hệ tài chính phát sinh trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp; hiểu biết về đặc điểm và tác dụng của các công cụ quản trị tài chính doanh nghiệp. Sinh viên có kiến thức về các nội dung quản trị tài chính trong doanh nghiệp như quản trị đầu tư vốn, quản trị huy động vốn, quản trị phân phối lợi nhuận, quản trị rủi ro tài chính và lập kế hoạch tài chính doanh nghiệp.
– Nhu cầu đào tạo: Hầu hết các tổ chức đều có hoạt động liên quan đến tài chính, tài chính là một phần không thể thiếu trong bất kỳ hoạt động nào của một tổ chức, một đơn vị. Vậy để làm thế nào để quản lý tốt và có hiệu quả nguồn tài chính của đơn vị mình là vấn đề không đơn giản, vì thế nhu cầu về nguồn nhân lục tài chính trong doanh nghiệp là đều cầu thiết.
– Năng lực đào tạo: Những sinh viên của chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp sau khi tốt nghiệp sẽ trở thành một nhà quản trị tài chính trong doanh nghiệp, hoặc cao hơn là một giám đốc tài chính doanh nghiệp (CFO- Chief Financial Officer). Giám đốc tài chính (CFO) có thể được hiểu như người đứng đầu bộ máy quản trị tài chính của doanh nghiệp, là người chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc về tổ chức công tác quản trị tài chính trong doanh nghiệp

» Hệ đào tạo: Cao đẳng, Cao đẳng liên thông
» Hình thức đào tạo: Chính quy, Vừa làm vừa học
» Thời gian đào tạo: 2.5 năm (5 học kỳ)
STTTên môn họcTổng số tín chỉGhi chú
HỌC KỲ 1
1GD Pháp luật30
2Giáo dục thể chất60
3Giáo dục quốc phòng - An ninh75
4Kỹ năng giao tiếp30
5Nguyên lý kế toán60
6Tài chính tiền tệ60
7Kinh tế vi mô45
HỌC KỲ 2
1Ngoại ngữ ( Tiếng Anh)120
2Nguyên lý thống kê45
3Kinh tế vĩ mô45
4Kế toán tài chính 75
5Tài chính quốc tế45
HỌC KỲ 3
1Chính trị75
2Tin học75
3Thuế60
4Tài chính doanh nghiệp 175
5Thực hành tài chính doanh nghiệp90
HỌC KỲ 4
1Luật kinh tế30
2Nghiệp vụ hành chính văn phòng45
3Tài chính doanh nghiệp 275
4Hoạch định ngân sách vốn45
5Đầu tư tài chính45
6Thực tập nghề nghiệp TCDN135
7Tự chọn 145
HỌC KỲ 5
1Phân tích báo cáo tài chính DN75
2Quản trị rủi ro tài chính45
3Kiểm toán30
4Thanh toán quốc tế45
5Thực tập tốt nghiệp225
6Tự chọn 245

1. Về kiến thức:
– Hiểu được những kiến thức cơ bản về kinh tế, luật pháp và tài chính – tiền tệ theo yêu cầu của nhân viên cao đẳng tài chính doanh nghiệp.
– Vận dụng được các kỹ thuật hành chính về soạn thảo văn bản, sắp xếp hồ sơ công việc trong phần hành mình phụ trách.
– Vận dụng được kiến thức tin học vào công tác quản lý tài chính tại doanh nghiệp.
– Hiểu được những kiến thức cơ bản về tài chính thuộc chuyên ngành tài chính doanh nghiệp.
– Tiếng Anh: đạt chứng chỉ tiếng Anh trình độ A2 theo khung tham chiếu Châu Âu hoặc tương đương.
2. Về kỹ năng:
– Đánh giá được các chỉ tiêu tài chính trong tài chính doanh nghiệp.
– Lập các chứng từ, sổ sách theo quy định.
– Vận dụng được các phần mềm kế toán, mô hình tài chính trong phân tích tài chính của doanh nghiệp.
– Soạn thảo văn bản hành chính, sắp xếp hồ sơ công việc trong phần hành mình phụ trách.
– Tin học: Đạt chứng chỉ tin học ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản hoặc tương đương.
3. Thái độ, giá trị, thiên hướng:
– Nhận thức được vị trí, trách nhiệm của mình; có đạo đức nghề nghiệp, ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp; làm việc theo nhóm, có phương pháp làm việc khoa học, tư duy sáng tạo.
– Có thiên hướng phát triển chuyên sâu trong lĩnh vực nghề nghiệp.
4. Mức độ tự chủ, chịu trách nhiệm:
– Nhận thức được vị trí, trách nhiệm của mình; có đạo đức nghề nghiệp, ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp; làm việc theo nhóm, có phương pháp làm việc khoa học, tư duy sáng tạo.
– Tác nghiệp thành thạo các nghiệp vụ tài chính đúng với chuyên ngành ở vị trí công tác được đảm nhận.
– Vận dụng những kiến thức được đào tạo vào thực tế công việc như công tác kế hoạch tài chính, phân tích tài chính, nghiệp vụ văn phòng, nghiệp vụ quỹ, nhân viên kho.
– Sử dụng được tin học, ngoại ngữ trong công tác tài chính, đồng thời có khả năng tự học, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế thị trường trong xu thế hội nhập toàn cầu.

Người học sau khi tốt nghiệp chương trình này được cấp bằng cao đẳng tài chính doanh nghiệp, có thể đảm nhận các vị trí nhân viên trong lĩnh tài chính ở các công ty trong nước và nước ngoài như: nhân viên phân tích tài chính, quản trị rủi ro tài chính và nhân viên văn phòng.