– Giới thiệu sơ lược về ngành nghề: Tài chính doanh nghiệp sẽ trang bị cho sinh viên kiến thức tổng hợp và toàn diện về tài chính doanh nghiệp, nắm vững các mối quan hệ tài chính phát sinh trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp; hiểu biết về đặc điểm và tác dụng của các công cụ quản trị tài chính doanh nghiệp. Sinh viên có kiến thức về các nội dung quản trị tài chính trong doanh nghiệp như quản trị đầu tư vốn, quản trị huy động vốn, quản trị phân phối lợi nhuận, quản trị rủi ro tài chính và lập kế hoạch tài chính doanh nghiệp.
– Nhu cầu đào tạo: Hầu hết các tổ chức đều có hoạt động liên quan đến tài chính, tài chính là một phần không thể thiếu trong bất kỳ hoạt động nào của một tổ chức, một đơn vị. Vậy để làm thế nào để quản lý tốt và có hiệu quả nguồn tài chính của đơn vị mình là vấn đề không đơn giản, vì thế nhu cầu về nguồn nhân lục tài chính trong doanh nghiệp là đều cầu thiết.
– Năng lực đào tạo: Những sinh viên của chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp sau khi tốt nghiệp sẽ trở thành một nhà quản trị tài chính trong doanh nghiệp, hoặc cao hơn là một giám đốc tài chính doanh nghiệp (CFO- Chief Financial Officer). Giám đốc tài chính (CFO) có thể được hiểu như người đứng đầu bộ máy quản trị tài chính của doanh nghiệp, là người chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc về tổ chức công tác quản trị tài chính trong doanh nghiệp

» Hệ đào tạo: Cao đẳng, Cao đẳng liên thông
» Hình thức đào tạo: Chính quy, Vừa làm vừa học
» Thời gian đào tạo: 2.5 năm (5 học kỳ)
Mã MH/Tên môn học/mô đunSố tín chỉ
ICác môn học chung/đại cương20
MH 01Chính trị4
MH 02GD Pháp luật2
MH 03Giáo dục thể chất2
MH 04Giáo dục quốc phòng - An ninh3
MH 05Tin học3
MH 06Ngoại ngữ ( Tiếng Anh)5
MH 07Kỹ năng giao tiếp1
IICác môn học, mô đun chuyên môn ngành, nghề55
II.1Môn học, mô đun cơ sở ngành15
MH 08Nguyên lý kế toán3
MH 09Tài chính tiền tệ3
MH 10Nguyên lý thống kê2
MH 11Kinh tế vi mô2
MH 12Kinh tế vĩ mô2
MH 13Luật kinh tế1
MH 14Nghiệp vụ hành chính văn phòng2
II.2Môn học, mô đun chuyên môn ngành, nghề36
MH 15Thuế3
MH 16Kế toán tài chính3
MH 17Tài chính doanh nghiệp 13
MH 18Tài chính doanh nghiệp 23
MH 19Tài chính quốc tế2
MH 20Hoạch định ngân sách vốn2
MH 21Đầu tư tài chính2
MH 22Phân tích báo cáo tài chính DN3
MH 23Thực hành tài chính doanh nghiệp2
MH 24Quản trị rủi ro tài chính2
MH 25Thực tập nghề nghiệp TCDN3
MH 26Kiểm toán1
MH 27Thanh toán quốc tế2
MH 28Thực tập tốt nghiệp5
II.3Môn học, mô đun tự chọn (chọn 02 môn)4
MH 29Nghiệp vụ NHTM2
MH 30Thẩm định dự án2
MH 31Nguyên lý bảo hiểm2
MH 32Kế toán Excel2
MH 33Kế toán quản trị2
Tổng cộng75

1. Về kiến thức:
– Hiểu được những kiến thức cơ bản về kinh tế, luật pháp và tài chính – tiền tệ theo yêu cầu của nhân viên cao đẳng tài chính doanh nghiệp.
– Vận dụng được các kỹ thuật hành chính về soạn thảo văn bản, sắp xếp hồ sơ công việc trong phần hành mình phụ trách.
– Vận dụng được kiến thức tin học vào công tác quản lý tài chính tại doanh nghiệp.
– Hiểu được những kiến thức cơ bản về tài chính thuộc chuyên ngành tài chính doanh nghiệp.
– Tiếng Anh: đạt chứng chỉ tiếng Anh trình độ A2 theo khung tham chiếu Châu Âu hoặc tương đương.
2. Về kỹ năng:
– Đánh giá được các chỉ tiêu tài chính trong tài chính doanh nghiệp.
– Lập các chứng từ, sổ sách theo quy định.
– Vận dụng được các phần mềm kế toán, mô hình tài chính trong phân tích tài chính của doanh nghiệp.
– Soạn thảo văn bản hành chính, sắp xếp hồ sơ công việc trong phần hành mình phụ trách.
– Tin học: Đạt chứng chỉ tin học ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản hoặc tương đương.
3. Thái độ, giá trị, thiên hướng:
– Nhận thức được vị trí, trách nhiệm của mình; có đạo đức nghề nghiệp, ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp; làm việc theo nhóm, có phương pháp làm việc khoa học, tư duy sáng tạo.
– Có thiên hướng phát triển chuyên sâu trong lĩnh vực nghề nghiệp.
4. Mức độ tự chủ, chịu trách nhiệm:
– Nhận thức được vị trí, trách nhiệm của mình; có đạo đức nghề nghiệp, ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp; làm việc theo nhóm, có phương pháp làm việc khoa học, tư duy sáng tạo.
– Tác nghiệp thành thạo các nghiệp vụ tài chính đúng với chuyên ngành ở vị trí công tác được đảm nhận.
– Vận dụng những kiến thức được đào tạo vào thực tế công việc như công tác kế hoạch tài chính, phân tích tài chính, nghiệp vụ văn phòng, nghiệp vụ quỹ, nhân viên kho.
– Sử dụng được tin học, ngoại ngữ trong công tác tài chính, đồng thời có khả năng tự học, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế thị trường trong xu thế hội nhập toàn cầu.

Người học sau khi tốt nghiệp chương trình này được cấp bằng cao đẳng tài chính doanh nghiệp, có thể đảm nhận các vị trí nhân viên trong lĩnh tài chính ở các công ty trong nước và nước ngoài như: nhân viên phân tích tài chính, quản trị rủi ro tài chính và nhân viên văn phòng.

HOTLINEMessages FacebookMessener Tuyển sinhZalo OAZalo AO tuyển sinhEmailBản đồ