Chương trình đào tạo Trung cấp

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO HỆ TRUNG CẤP Hệ tuyển THCS:  20 tháng (04 học kỳ) – MIỄN HỌC PHÍ Hệ tuyển THPT, BTTH: 20 tháng (04 học kỳ) Lưu ý: Ngành Sư phạm mầm non (MIỄN HỌC PHÍ): 20 tháng (04 học kỳ) Ngành Y sĩ: 20 tháng (04 học kỳ) Ngành Điều dưỡng: 20 tháng (04 học kỳ) Ngành Dược sĩ trung cấp: 20 tháng (04 học kỳ)

Đọc tiếp