Hoạt động thực tập hướng dẫn tour Nha Trang – Đà Lạt của lớp HDDLK9-CS và HDDLK10-CS

Hoạt động thực tập hướng dẫn tour Nha Trang - Đà Lạt của lớp HDDLK9-CS và HDDLK10-CS ở Phan Thiết Hoạt động thực tập hướng dẫn tour Nha Trang - Đà Lạt của lớp HDDLK9-CS và HDDLK10-CS tổ chức đêm Gala Hoạt động thực tập hướng dẫn tour Nha Trang - Đà Lạt của lớp HDDLK9-CS và HDDLK10-CS ở Khu di tích lịch sử Tàu không số Vũng Rô Hoạt động thực tập dẫn tour Nha Trang - Đà Lạt của lớp [...]

Đọc tiếp

Thông báo về tổ chức đảm bảo an toàn chương trình học tập ngoại khóa

THÔNG BÁO Về việc tổ chức đảm bảo an toàn chương trình học tập ngoại khóa về nguồn năm 2018 Thông báo về nguồn năm 2018: tại đây Kế hoạch tổ chức học tập ngoại khóa năm 2018: tại đây

Đọc tiếp