DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN TRUNG CẤP HỆ THPT
(Cập nhật ngày 20/8/2018)

Nhưng bạn có tên trong danh sách trúng tuyển vui lòng liên hệ Phòng Ghi danh của Trường để nhận thông báo trúng tuyển và làm thủ tục nhập học.


Gửi phản hồi về bài viết