CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO HỆ TRUNG CẤP
Hệ tuyển THCS:  20 tháng (04 học kỳ) – MIỄN HỌC PHÍ
Hệ tuyển THPT, BTTH: 20 tháng (04 học kỳ)
Lưu ý:
Ngành Sư phạm mầm non (MIỄN HỌC PHÍ): 20 tháng (04 học kỳ)
Ngành Y sĩ: 20 tháng (04 học kỳ)
Ngành Điều dưỡng: 20 tháng (04 học kỳ)
Ngành Dược sĩ trung cấp: 20 tháng (04 học kỳ)


Comment (1)

Gửi phản hồi về bài viết