Website 4.000.000 đồng - 6.000.000 đồng KizCiti - Cty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Thái Dương

KizCiti là Thành phố Hướng nghiệp dành cho trẻ em từ 03- 12 tuổi

Phối hợp hướng dẫn phụ huynh, trẻ em khi tham gia vui chơi tại KizCiti
Có trách nhiệm trực tiếp vận hành quy trình và kịch bản đúng tiêu chuẩn tại mô hình hướng nghiệp theo phân công của quản lý trực tiếp
Hỗ trợ xử lý các tình huống phát sinh theo diễn biến thực tế trong quá trình vận hành vui chơi dưới sự hướng dẫn của Tổ trưởng/ Tổ phó
Thường xuyên cập nhật sự đổi mới trong quy trình, kịch bản,..tại mô hình được phân công
Quản lý hiệu quả các nguyên vật liệu phục vụ cho từng mô hình hướng nghiệp
Kiểm tra thiết bị, tài sản trong module đầu giờ , cuối giờ giao ca để đảm bảo thiết bị vận hành tốt, an toàn. Có ý thức giữ gìn bảo quản các thiết bị, tài sản trong module mình quản lý
Dọn vệ sinh module sạch sẽ đầu giờ, cuối giờ trước khi ra về. Chỉ ra về khi đảm bảo đã bàn giao cho ca sau hay đã có sự kiểm tra đồng ý của điều hành viên.