Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ – TIN HỌC
TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH KHOA NAM SÀI GÒN


Trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn
VỀ TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ – TIN HỌC

Trung tâm Ngoại ngữ-Tin học trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn được thành lập vào tháng 01 tháng 9 năm 2018 theo quyết định số 462/QĐ-NSG ngày 16 tháng 7 năm 2018 về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn của Hiệu trưởng nhà trường

» Xem thêm