Thông báo Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học

kẾT QUẢ THI TIẾNG ANH TĂNG CƯỜNG

Kết quả tiếng anh tăng cường 2 – đợt 4 năm 2019

THỐNG KÊ KẾT QUẢ TIẾNG ANH TĂNG CƯỜNG 2 - ĐỢT 4 TTTên lớpSố HSĐạtHỏngGhi chúThang điểm 12411113 1TATC2-Đ4-L134331Thang điểm TOEIC 2TATC2-Đ4-L232320Thang điểm TOEIC 3TATC2-Đ4-L329281Thang điểm TOEIC 4TATC2-Đ4-L4291811Thang điểm TOEIC