Thông báo về việc tổ chức Triển lãm sách tại Thư viện

Huởng ứng Ngày sách và Văn hoá độc Việt Nam, Thư viện Truờng Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn tổ chức Triễn lãm sách tại thư với những nội dung cụ thể như sau;

1. TRIỂN LÃM SÁCH VÀ TRƯNG BÀY SÁCH

  • Thời gian: từ ngày 21/04/2022 đến ngày 28/04/2022
  • Địa điểm: Thư viện – Truờng Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn (Lầu 1 – Khu A)
  • Nội dung: triễn lãm và trưng bày sách
Sách Văn học – Tâm lý – Kỹ năng sống
Sách văn hóa – Tự nhiên
Sách Môi trường – Xã hội
Sách chính trị – Lịch sử
Sách chuyên ngành các khoa

2. GIỚI THIỆU TÁC PHẨM

– Tác phẩm: Mưa đỏ – Tác giả: Chu Lai. NXB: Văn học
– Nội dung: Mỗi nhân vật trong Mưa đỏ đại diện cho một tầng lớp, một giai cấp khác nhau. Họ từng có cuộc sống khác nhau, những niềm đam mê khác nhau và những nỗi trần trở của riêng mình. Nhưng ngày từ ngày đầu tiên vuợt sông Thạch Hãn, số phận của họ đã gắn kết với nhau, với thành cổ của những tháng ngày khóc liệt. Ngày ngày nhìn bom rơi, đạn nổ, chứng kiến sự hy sinh của đồng đội, nhìn từng tất đất bị xới tung và đối diện với những cuộc càng huỷ diệt của kẻ thù, họ đã trở thành một gia đình, cùng ăn ở, cùng chiến đấu, cùng đau thuơng và cùng lãng mạn. Cuối cùng, họ đã dùng chính thân thể mình để tạo nên một bức tuờng thép để bảo vệ cho mãnh đất quê huơng.
– Trình bày: Cô ĐẶNG THỊ THU HIỀN – Truởng phòng KHCN-HT
– Thời gian: Sáng 09g15-09g45 – Chiều: 15g15-15-45, thứ 4 ngày 27/04/2022
– Địa điểm: Thư viện Truờng Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn