Thông báo về thời gian tổ chức lễ Tốt nghiệp năm 2019

Số văn bản: 182/TB-NSG Trích yếu văn bản: về thời gian tổ chức lễ Tốt nghiệp khóa 2015-2019; 2016-2019 và 2017-2019 Đơn vị tham mưu: Phòng Đào tạo – Khảo thí Ngày ban hành: 10/10/2019 Loại văn bản: Thông báo Số trang: 2 Người ký: Nguyễn Đình Minh 0 0 đánh giá Xếp hạng bài