Thông báo tuyển sinh cao đẳng ngành Dược và Điều dưỡng

1. Đối tượng tuyển sinh:Đã tốt nghiệp THPT hoặc Bổ túc THPT. 2. Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển 3. Thời gian đào tạo: 95 tín chỉ 4. Hồ sơ đăng ký xét tuyển: – Phiếu đăng kí tuyển sinh ( theo mẫu của nhà trường ); – Bản sao y chứng thực bằng tốt