Thông báo mức học phí UD CNTT cơ bản khoá 2 – năm học 2019-2020

Thông báo mức học phí ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản khoá 2 năm học 2019-2020
» Mức học phí: 450.000đ/học viên
» Lệ phí thi và cấp chứng chỉ: 200.000đ/học viên
TỔNG THU: 650.000đ/học viên
Thời gian thu đến hết ngày 02/12/2019
» Nơi thu: Phòng Ghi danh – Trường Cao đẩng Bách khoa Nam Sài Gòn
Số 47 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, TP Hồ Chí Minh