Thông báo chiêu sinh lớp UDCNTT cơ bản khoá 2 năm học 2019-2020

Thông báo chiêu sinh lớp ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản khoá 2 năm học 2019-2020
» Lớp tối 2, 4: khai giảng ngày 02/12/2019
» Lớp tối 3, 5: khai giảng ngày 03/12/2019
» Chiều chủ nhật: khai giảng ngày 08/12/2019
Ngày thi dự kiến: 16/02/2020
Mọi thông tin chi tiết liên hệ: 0938.200.280 (Thầy Tới)
Phòng Ghi danh – Trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn
Số 47 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, TP Hồ Chí Minh