Thông báo kết quả hội thi Bàn tay vàng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp lần 3 năm 2022

Thông báo kết quả hội thi Bàn tay vàng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp lần 3 năm 2022 1 Để lại cảm nhận của bạn Thích Like Yêu Haha Wow Buồn Giận

Hội thi Bàn tay vàng Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp lần thứ ba năm 2022 – Ngành điều dưỡng

Ngày 29 tháng 3 năm 2022, 11 nhà giáo  ngành Điều dưỡng đã có mặt tại Bệnh viện Phục hồi chức năng và điều trị bệnh nghề nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh để bốc thăm và thực hiện nội dung thi theo phân công và yêu cầu của Bệnh viện căn cứ trên thực tế tình trạng bệnh nhân đang lưu trú tại đây. Để lại cảm nhận...

Lễ khai mạc Hội thi Bàn tay vàng Nhà giáo Giáo dục nghề nghiệp lần 3 năm 2022

Trong những năm gần đây, công tác giáo dục nghề nghiệp luôn được chính phủ quan tâm và đầu tư bởi đây chính là một trong những trụ cột quan trọng của ngành lao động, góp phần tạo dựng nguồn nhân lực thúc đẩy phát triển kinh tế. Trong không khí các ngành nỗ lực thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, cũng như chào mừng các ngày lễ lớn của Dân tộc...

Thông báo triệu tập tham gia khai mạc và thi Hội thi Bàn tay vàng Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp lần thứ 3 năm 2022

Thông báo triệu tập tham gia khai mạc và thi Hội thi Bàn tay vàng Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp lần thứ 3 năm 2022 Để lại cảm nhận của bạn Thích Like Yêu Haha Wow Buồn Giận

Thông báo về nội dung, hình thức thi và danh sách nhà giáo tham gia Hội thi nhà giáo giáo dục nghề nghiệp lần thứ 3 – năm 2022

Thông báo về nội dung, hình thức thi và danh sách nhà giáo tham gia Hội thi nhà giáo giáo dục nghề nghiệp lần thứ 3 - năm 2022 Để lại cảm nhận của bạn Thích Like Yêu Haha Wow Buồn Giận

Kế hoạch tổ chức hội thi “Bàn tay vàng nhà giáo Giáo dục nghề nghiệp” lần 2 năm 2021

Kế hoạch tổ chức hội thi "Bàn tay vàng nhà giáo Giáo dục nghề nghiệp" lần 2 năm 2021 Để lại cảm nhận của bạn Thích Like Yêu Haha Wow Buồn Giận

Kế hoạch tổ chức hội thi “Bàn tay vàng Nhà giáo Giáo dục nghề nghiệp” lần 1 – năm 2020

Kế hoạch tổ chức hội thi "Bàn tay vàng Nhà giáo Giáo dục nghề nghiệp" lần 1 - năm 2020. Nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, động viên nhà giáo giáo dục nghề nghiệp học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề, tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, diễn trình các thao tác mẫu chuận bị hội thi các cấp. ...