Thông báo về tổ chức đảm bảo an toàn chương trình học tập ngoại khóa

THÔNG BÁO Về việc tổ chức đảm bảo an toàn chương trình học tập ngoại khóa về nguồn năm 2018 Thông báo về nguồn năm 2018: tại đây Kế hoạch tổ chức học tập ngoại khóa năm 2018: tại đây

Đọc tiếp

Kế hoạch đánh giá kết quả rèn luyện HSSV học kỳ 1 năm học 2018-2019

KẾ HOẠCH Về việc tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện HSSV và xét công nhận danh hiệu cá nhân HSSV và tập thể lớp học kỳ 1, năm học 2018-2019 

Đọc tiếp

Lịch sinh hoạt CLB Thẩm mỹ năm 2018

Căn cứ theo kế hoạch họat động của các CLB ngoại khóa năm học 2018-2019 của Trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn. Nay thông báo đến học sinh các lớp có đăng ký tham gia CLB Thẩm mỹ ( danh sách đính kèm) một số nội dung sau: Thời gian sinh hoạt: ngày thứ 5 hàng tuần Sáng: 10g00-12g00 Chiều: 13g00-15g00 Địa điểm: Tại P. A022 Cao Lỗ Ngày sinh hoạt CLB: CLB bắt đầu hoạt động từ ngày 06/12/2018 Mọi chi tiết xin...

Đọc tiếp
Nghị định về lương tối thiểu vùng năm 2019

Nghị định về lương tối thiểu vùng 2019: Có những điểm mới gì?

Nghị định về lương tối thiểu vùng 2019: Có những điểm mới gì? - Thông thường thì khoảng cuối năm, Chính phủ sẽ ban hành Nghị định mới về lương tối thiểu vùng để áp dụng từ ngày 01/01 của năm sau. Ví dụ, như năm 2017, tới ngày 07/12/2017 Chính phủ mới ban hành Nghị định 141/2017/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động để áp dụng từ ngày...

Đọc tiếp
Bảo hiểm y tế

Mức thanh toán bảo hiểm y tế khi khám, chữa bệnh trái tuyến

Mức thanh toán bảo hiểm y tế khi khám, chữa bệnh trái tuyến Trường hợp người có thẻ bảo hiểm y tế tự đi khám, chữa bệnh trái tuyến được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo tỷ lệ như sau: - Tại bệnh viện tuyến trung ương là 40% chi phí điều trị nội trú; - Tại bệnh viện tuyến tỉnh là 60% chi phí điều trị nội trú (100% chi phí điều trị nội trú từ ngày 01/01/2021 trong...

Đọc tiếp

THÔNG BÁO KHẨN: Về cho học sinh nghỉ học ngày 26/11/2018

Thực hiện theo Công văn số 4143/GDĐT-VP ngày 25/11/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc cho học sinh nghỉ học ngày 26/11/2018; Nay Trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn thông báo HSSV trường được nghỉ học: thứ 2, ngày 26/11/2018.

Đọc tiếp