Thông báo mức học phí Trung cấp, Cao đẳng ngành Chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ

THÔNG BÁO Các khoản thu bậc đào tạo trung cấp, cao đẳng chính qui khóa 21 Ngành chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ - Học kỳ 1, năm học 2021 - 2022 Căn cứ Thông báo ngày 17/06/2021 về mức thu học phí bậc đào tạo trĩnh độ trung cấp chính quỉ năm học 2021 - 2022 (Đối tượng học sinh khóa 21); Căn cứ Thông báo ngày 08/06/2021 về các khoản thu khác năm học 2...

Thông báo mức thu học phí Cao đẳng năm học 2021-2022 (bổ sung)

Căn cứ Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phú về qui định cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021. Trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn thông báo mức thu học phí cho một tín ch...

Thông báo tuyển sinh Cao đẳng, Trung cấp ngành Chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ

Thông báo tuyển sinh Cao đẳng, Trung cấp ngành Chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ

Thông báo các khoản thu bậc đào tạo Trung cấp chính quy HK1 năm học 2021-2022, khóa 21 (Đối tượng tuyển sinh THCS)

Trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn thông báo các khoản thu bậc đào tạo Trung cấp chính qui, học kỳ 1 năm học 2021 – 2022, khóa 21. – Mức thu cụ thể theo Bảng tổng hợp đính kèm. – Sinh viên đóng các khoản trên khi làm thủ tục nhập học với 2 hình thức

Thông báo các khoản thu bậc đào tạo Trung cấp chính quy HK1 năm học 2021-2022, khóa 21 (Đối tượng tuyển sinh THPT hoặc tương đương)

Trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn thông báo các khoản thu bậc đào tạo Trung cấp chính qui, học kỳ 1 năm học 2021 – 2022, khóa 21. – Mức thu cụ thể theo Bảng tổng hợp đính kèm. – Sinh viên đóng các khoản trên khi làm thủ tục nhập học với 2 hình thức

Thông báo các khoản thu bậc đào tạo cao đẳng chính quy, học kỳ 1 năm học 2021-2022, khóa 2021

THÔNG BÁO các khoản thu bậc đào tạo Cao đẳng chính quy HK1 năm học 2021-2022, khóa 21 Trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn thông báo các khoản thu bậc đào tạo cao đẳng chính qui, học kỳ 1 năm học 2021 - 2022, khóa 21. - Mức thu cụ thể theo Bảng tổng hợp đính kèm. - Sinh viên đóng các khoản trên khi làm thủ tục nhập học với 2 hình thức đóng n...

Thông báo về việc tiếp tục tạm dừng các hoạt động dạy và học

Trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn thông báo việc tạm dừng học tập tại Trường như sau: 1. Tiếp tục tạm dừng học tập trực tiếp tại Trường bao gồm các sinh viên hệ Cao đẳng, học sinh hệ Trung cấp, học viên các lớp ngắn hạn, chuyên đề và thực tập tốt nghiệp tại các doanh nghiệp. 2. Riêng các học sinh hệ Trung cấp đang theo học văn hóa sẽ tham gia...

Thông báo tuyển sinh cao đẳng liên thông chính quy năm 2021

Đối tượng tuyển sinh: + Người có bằng tốt nghiệp trung cấp cùng ngành, nghề và bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương; + Người có bằng tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông thì phải bảo đảm đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa trung học phố thông theo quy định của Bộ Giáo dục và ...