Thông báo tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV đầu năm, đầu khoá học” đợt 2 năm học 2019-2020

Thông báo tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân - HSSV đầu năm, đầu khoá học" đợt 2 năm học 2019-2020 Ngày 12-19/12/2019 cho HSSV năm thứ 2 Ngày 26/12/2019; 02/01/2020 và 16/01/2020: cho HSSV năm nhất Địa điểm Hội trường C

Thông báo tổ chức đánh giá rèn luyện xét công nhận danh hiệu cá nhân và tập thể lớp HK1 năm học 2019-2020

Thông báo tổ chức dánh giá rèn luyện xét công nhận danh hiệu cá nhân và tập thể lớp HK1 năm học 2019-2020 Đợt 1 từ 31/12/2019 đến 08/01/2020 Đợt 2 từ 09/01/2020 - 17/01/2020

Thông báo về điều chỉnh thời gian tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp năm 2019

Do một số nguyên nhân khách quan ảnh hưởng đến thời gian đã định về tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp cho các học sinh, sinh viên tốt nghiệp các khóa 2015 – 2019, 2016 – 2019 và 2017 – 2019, trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn thông báo điều chỉnh thời gian Lễ trao bằng tốt nghiệp như sau: 1. Lễ trao bằng tốt nghiệp dành cho các khối ngành nghề dự...

Thông báo triệu tập HSSV tham gia Lễ khai giảng khóa năm 2019

Thực hiện theo Kế hoạch số 71/KH-NSG ngày 04 tháng 10 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn về việc tổ chức Lễ khai giảng khóa học - năm 2019. Nay nhà trường thông báo đến toàn thể học sinh sinh viên (HSSV) các lớp nội dung cụ thể như sau: 1.Thời gian: Lúc 7g30, ngày 17/10/2019 (thứ 5); 2. Địa điểm: Trường Cao đẳng Bách ...