Thông báo về triệu tập học sinh sinh viên tham dự tập huấn kiến thức luật giao thông đường bộ và kỷ năng lái xe an toàn trong nhà trường năm học 2020-2021

Thông báo 204/TB-NSG về triệu tập học sinh sinh viên tham dự tập huấn kiến thức luật giao thông đường bộ và kỷ năng lái xe an toàn trong nhà trường năm học 2020-2021

Thông báo về triệu tập học sinh, sinh viên dự Lễ khai giảng năm học 2020-2021; Chào mừng 35 năm thành lập trường (1985-2020); kỷ niệm 38 năm ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2020)

Thông báo 196/TB-NSG về triệu tập học sinh, sinh viên dự Lễ khai giảng năm học 2020-2021; Chào mừng 35 năm thành lập trường (1985-2020); kỷ niệm 38 năm ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2020)

Thông báo về việc cam kết phòng chống ma túy, thục hiện pháp luật về an toàn giao thông đường bộ; Chấp hành quy định của nhà trường năm học 2020-2021

Thông báo 195/TB-NSG về việc cam kết phòng chống ma túy, thục hiện pháp luật về an toàn giao thông đường bộ; Chấp hành quy định của nhà trường năm học 2020-2021

Thông báo tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện, xét danh hiệu cá nhân HSSV và tập thể các lớp Trung cấp chính quy khóa 2018-2020

Thông báo tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện, xét danh hiệu cá nhân HSSV và tập thể các lớp Trung cấp chính quy khóa 2018-2020