Kế hoạch tổ chức Lễ khai giảng khóa học – năm 2019

1. Thời gian: Lúc 7g30, ngày 17/10/2019 (thứ 5). 2. Địa điểm: Sân trường, số 47 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh. 3. Thành phần tham dự: - Đại biểu, khách mời. - Lãnh đạo nhà trường. - Ban đại diện CMHS nhà trường. - Lãnh đạo các Phòng...

Kế hoạch tổ chức huấn luyện kỹ năng sống

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU: - Trang bị thêm kỹ năng nhằm giúp cho học sinh - sinh viên phát huy hiệu quả kiến thức chuyên môn và phát triển tiềm năng cá nhân, thích ứng hơn với tình hình thực tế và đáp ứng nhu cầu xã hội. - Đáp ứng chuẩn đầu ra trong ...

Kế hoạch “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” đầu năm khóa 2019-2020

I. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA: Tất cả học sinh, sinh viên hệ chính quy của nhà trường. II. NỘI DUNG SINH HOẠT: 1. Đối với HSSV năm thứ hai trở đi: Chuyên đề 1: Giáo dục tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chuyên...

Kế hoạch tổ chức hưởng ứng tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2019

KẾ HOẠCH Tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2019 Thời gian tổ chức tháng hành động và hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường, được thực hiện xuyên suốt từ ngày 15/4/2019 đến ngày 15/5/2019, du...

[KH] Tổ chức trại gắng sức XIV năm 2019

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TRẠI GẮNG SỨC XIV NĂM 2019 Thông báo tổ chức trại gắng sức XIV năm 2019: tại đây Một số hình ảnh trại gắng sức XIII năm 2018: tại đây