Kế hoạch tổ chức các câu lạc bộ ngoại khóa năm học 2019-2020

Thực hiện theo kế hoạch năm học 2019-2020 của nhà trường phòng Công tác chính trị - HSSV triển khai tổ chức thực hiện các câu lạc bộ ngoại khóa để cho các bạn HSSV có sân chơi lành mạnh ngoài giờ học tập mệt mỏi.

Kế hoạch tổ chức bồi dưỡng Ban cán sự lớp năm học 2019-2020

Căn cứ vào kế hoạch năm học của nhà trường về việc bồi dưỡng Ban cán sự lớp; Căn cứ vào nhu cầu của Ban cán sự lớp trong việc nắm bắt và triển khai thông tin đến lớp cũng như cách thức tổ chức giờ sinh hoạt chủ nhiệm; Nay Nhà trường triển khai kế hoạch tổ chức bồi dưỡng đội ngũ Ban cán sự lớp năm học 2019-2020 như sau: 1. Mục đích - Yêu cầu: -...

Kế hoạch tổ chức Lễ khai giảng khóa học – năm 2019

1. Thời gian: Lúc 7g30, ngày 17/10/2019 (thứ 5). 2. Địa điểm: Sân trường, số 47 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh. 3. Thành phần tham dự: - Đại biểu, khách mời. - Lãnh đạo nhà trường. - Ban đại diện CMHS nhà trường. - Lãnh đạo các Phòng, Khoa, Trung tâm và GVCN lớp. - HSSV nhập học năm 2019; - Đại diện Ban cán sự các lớp năm thứ Hai...

Kế hoạch tổ chức huấn luyện kỹ năng sống

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU: - Trang bị thêm kỹ năng nhằm giúp cho học sinh - sinh viên phát huy hiệu quả kiến thức chuyên môn và phát triển tiềm năng cá nhân, thích ứng hơn với tình hình thực tế và đáp ứng nhu cầu xã hội. - Đáp ứng chuẩn đầu ra trong chương trình đào tạo của các ngành. - Tạo môi trường thân thiện để học sinh – sinh viên được phát ...

Kế hoạch “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” đầu năm khóa 2019-2020

I. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA: Tất cả học sinh, sinh viên hệ chính quy của nhà trường. II. NỘI DUNG SINH HOẠT: 1. Đối với HSSV năm thứ hai trở đi: Chuyên đề 1: Giáo dục tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chuyên đề 2: Giới thiệu một số kỹ năng khởi nghiệp và tìm việc. Chuyên đề số 3: Giáo dục tuyên truyền về ...