Những thông tin của các phòng chức năng

[QĐ] Ban hành hệ thống đảm bảo chất lượng

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH HỆ THỐNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH KHOA NAM SÀI GÒN Kế hoạch Hệ thống đảm bảo chất lương năm học 2018-2019: Xem chi tiết

[TB] Tổ chức trại gắng sức XIV năm 2019

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC TRẠI GẮNG SỨC XIV NĂM 2019 Kế hoạch tổ chức trại gắng sức XIV năm 2019: tại đây Một số hình ảnh trại gắng sức XIII năm 2018: tại đây

[KH] Tổ chức trại gắng sức XIV năm 2019

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TRẠI GẮNG SỨC XIV NĂM 2019 Thông báo tổ chức trại gắng sức XIV năm 2019: tại đây Một số hình ảnh trại gắng sức XIII năm 2018: tại đây